gazetecilik mesleğine başlayan birinin aldığ
ı maaş ortalama ne kadardır