İnternet diyerek dilinde tüy biten arkadaşlar kimler????