Tehlikeli bence... agzinin üstüne bi dü$se görür o zaman shovu
Payla$im için te$ekkürler ByMaxis