Nedenleri:*hz.muhammedin hastalanması ve ölümü
*Bazı kabilelerin zekat vermek istememeleri
*İslam dininin daha tam olarak oturmaması ve anlaşılmaması
*Bazı kabilelerin kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için halkı kışkırtması

Yalancı peygamberler
1.esvedül ansi:yemende bulunmakta ve ans kabilesine mensup
2.tuleyha bin huveylud:esedoğulları kabilesine mensup daha sonra müslüman olarak bir savaşta şehit olmuştur.
3.müseylemetül kezzab
4.secah (kadın)
sonuçları:Zamanın iki büyük kabilesi arasında çıkacak olan anlaşmazlık bu olayla sona ermiş
Kuran kitap haline getirilmiş
Arap olma duygusu ön plana çıkmıştır
ve olumsuz bir sonucu ise islam devleti fetihleri ve yayılması yavaşlamıştır.