+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Mezopotamya Medeniyeti, Mezopotamya Medeniyetleri Hakkında

 Türk Dünyası Ve Kültürü Katagorisinde ve  Tarih Forumunda Bulunan  Mezopotamya Medeniyeti, Mezopotamya Medeniyetleri Hakkında Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Admin GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  5.231
  Blog Yazıları
  52
  Tecrübe Puanı
  107374775

  Oku Mezopotamya Medeniyeti, Mezopotamya Medeniyetleri Hakkında

  Mezopotamya Medeniyetleri


  Tarihin en eski uygarlık merkezlerinden biri olan Mezopotamya, Dicle ile Fırat nehirleri çevresinde kalan bölgedir.İklimi, coğrafi şartları ve göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle bir çok mede¬niyete beşiklik etmiştir.
  Diyarbakır ile Bağdat arasında kalan bölgeye "Yukarı Mezopotamya", Bağdat-Basra arasında ka¬lan bölgeye ise "Aşağı Mezopotamya" adı verilir. Bu adlandırma nehirlerin akış yönüne göre yapılmıştır.
  Bölgede kurulan en önemli uygarlıklar Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlar ve Elamlılardır.
  Mezopotamya'da yüksek bir medeniyet kurulmasına rağmen günümüze kadar önemli eserleri ulaşamamıştır. Bunun nedeni, bölgede taş bulunmadığı için evlerin ve tapınakların kerpiçten yapıl¬masıdır.

  a. Sümerler:
  Son araştırmalara göre örf adet ve gelenekle¬rine, kullandıkları dil yapısına ve aletlere bakılarak, Orta Asya'dan göç etmiş oldukları tahmin edilmektedir. Birbirinden bağımsız bir çok küçük şehir devletçiklerinden oluşan bir uygarlık kurdular. En önemli şehirleri Ur, Uruk, Kiş, Lagaş olan Sümer devletçiklerinin başında "Patesi" denen krallar bu¬lunmaktaydı. Patesiler aynı zamanda rahiptiler.
  Şehir devletleri arasında savaş eksik olmuyordu. Kuvvetli bir prens, yakınındaki diğer şehirlere de söz geçirerek bir krallık kuruyordu. Bazen de dıştan gelen bir tehlikeye karşı prensler birleşiyor ve içlerinden en kuvvetlisini kral seçiyorlardı.
  Mezopotamya'daki ilk medeniyet olan Sümerler, aynı zamanda tarihte bilinen ilk yazıyı da kullanmışlardır. MÖ. 3000'lerde kullanılmaya başlanan yazı sayesinde kültür aktarımı daha kolaylaşmıştır.
  Aşağı Mezopotamya'da bulunan Sümerlerin kralı Urgakina tarafından ilk yazılı kanunlar oluşturulmuştur (M.Ö. 2375). Bu kanunların cezalandırma yöntemi genel olarak "fidye" yani "bedel" sistemine dayalıydı.) Bataklıkları kurutarak tarım arazilerini oluşturmayı başarmışlardır.
  Çok tanrılı dinlere inanan Sümerlerin kralları da rahip-kral olarak bilinirdi. En önemli tanrıları Enki, Enlil ve Anu'dur. öncelikle dini amaçlı yaptıkları "Ziggurat" denen tapınaklar aynı zamanda rasathane ve soğuk hava deposu olarak da kullanılmaktaydı. Zigguratlar kerpiçten yapıldıkları için günümüze kadar ulaşamamış ve genellikle coğrafi aşınmalar nedeniyle yok olmuşlardır.
  Sümerlerde her erkek asker sayılmakla beraber, sistemli ve düzenli bir orduları olduğu söylenemez. Bu nedenle Mezopotamya'da ilk düzenli orduyu kuran Akatlar tarafından kolayca ortadan kaldırılmışlardır.
  Bilimde de ilerlemiş olan Sümerler dört işlemi kullanmışlar, dairenin alanını hesaplamayı başarmışlardır. Edebiyat alanında günümüze kadar ulaşan en önemli eserleri Yaradılış, Tufan ve Gılgamış destanlarıdır.
  Akatlar tarafından yıkılan Sümerlerin kültürleri Mezopotamya'da daha sonra kurulan tüm uygarlıklar tarafından devam ettirilmiştir.

  b. Akadlar:
  Arap yarımadasından gelen Sami kökenli Akatlar Orta Mezopotamya'ya yerleşip Sümerleri yıktılar.
  Paralı ve devamlı orduları sayesinde kısa sürede Mezapotamya'nın tamamına hakim oldular. En geniş dönemlerinde Doğu Anadolu'ya kadar sınırlarını genişlettiler.
  Başkenti Agade olan bu uygarlık, çok tanrılı bir inanışa sahipti. Kerpiç ve tuğladan yaptıkları Agade denen tapınaklar en önemli mimari eserleridir.Zafer anıtını diktiler.
  Akadlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu. ilk düzenli ve sürekli orduları kurmuşlar,bunun sonucu olarak da Sümer uygarlığını geniş ölçüde Ön Asya'ya yaydılar.

  c. Elam :
  Elam, Güneydoğu Mezopotamya'ya verilen isimdir. M.Ö. IV. binlerden itibaren bu bölgede varlığını gösteren Elamlılar Mezopotamya medeniyetle¬ri içinde en sönük medeniyete sahiptirler.
  Sümerler ve Akatlarla birçok defa savaşlar yapmışlar ve zaman zaman bu devletlerin boyunduruğunu kabul etmişlerdir.
  Başkenti Sus olan Elamlılar, bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağrnen güzel sanatlar ve süsle¬me alanında büyük gelişme göstermişlerdir.
  Tarımla ilgilenmişler ve çok tanrılı dinlere inanmışlardır.

  d. Babil Krallıkları:
  Orta Mezopotamya'da kurulan Babiller I. ve II. Babil krallıkları olarak isimlendirilirler. M.Ö. 3000 lerde varlık göstermeye başladılar.
  l. Babil krallarının en önemlisi olan Hammura¬bi, ilk anayasa olarak kabul edilen "Hammurabi Kanunları’nı" oluşturdu.Bu kanunlar, daha önce baş¬ka devletlerde uygulanan kanunların birleştirilmesiyle meydana getirilmişlerdir. Urgakina Kanunlarına göre daha sert cezalar vardır. Bazı suçlara kısas cezaları verilmiştir. I. Babil krallığı Hititlerin saldırısıyla yıkılmıştır (M.Ö. 1800).
  II. Babil krallarının en önemlisi Nebukadnazar zamanında Babil Kulesi ve Asma bahçeleri yapıldı. İbranilerin kurduğu Yahudi Devleti yıkıldı. Zamanla zayıflayan II. Babilleri'de Persler ortadan kaldırdı.

  e. Asur Krallığı:
  Yukarı Mezopotamya'da bugünkü Güney Doğu Anadolu'da kurulmuştur. Toroslar ve Kapadokya'ya kadar yayılmışlardır. Batıda da İbranileri yurtlarından çıkarmışlar, Mısır'a kadar ulaşmışlardır. Değişik yerlerde birçok koloniler kurarak ticareti geliştirdiler.
  M.Ö 2000 yıllarında Asurlular, Anadolu'da tica¬ret kolonileri kurarak hem ticareti geliştirmişler, hem de Anadolu'da yazılı devirleri başlatmışlardır. Kayseri yöresinde Kültepe'de Asurca birçok tablet bulunmuştur.
  Mezopotamya'daki en geniş devleti kuran Asurlular kaya oymacılığında da ilerlemişlerdir. Nemrut dağındaki heykeller Asurlulara aittir. Hazırladıkları kanunları Hammurabi kanunlarından daha şiddetli cezalar içerirdi. Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.
  M.Ö. 7. yüzyılda Medler ve Babiller tarafından ortadan kaldırıldılar.

 2. #2
  Admin GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  5.231
  Blog Yazıları
  52
  Tecrübe Puanı
  107374775

  Tanımlı Ce: Mezopotamya Medeniyeti, Mezopotamya Medeniyetleri Hakkında

  AKADLAR SİYASİ TARİHİ
  Akadlar, Sami Soyundan gelir.
  Başkent Akad olmak üzere, M.Ö. 2350 yılında Kral Sargon önderliğinde krallıklarını kurdular.
  Kısa sürede tüm Mezopotamya'ya hakim olduktan sonra Sümer Medeniyeti'nin yayılmasını sağladılar.
  Kral Sargon önderliğinde tarihteki ilk büyük imparatorluğu kurdular.
  Akad Krallığı, M.Ö. 2150 tarihinde Uruk Krallığı tarafından yıkıldı.

  AKADLAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Akadlar, Sümer Uygarlığı'nı devam ettirerek büyükbir imparatorluk kurdular.
  Tarihte ilk kez daimi ordu kuranlar Akadlar olmuştur.

  ASURLULAR SİYASİ TARİH
  Asurlular, Sami ırkına mensuptur.
  M.Ö. 2000'lerde Mezopotamya'ya geldiler.
  Başkentleri en önemli ticari merkezleri Asur kentiydi.
  Tüccar bir kavim olan Asurlular, en çok Anadolu'da ticaret yapmışlardır.
  Asurluların varlığına M.Ö. 612'de Medler, Babilliler ve İskitler tarafından son verildi.

  ASURLULAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Asurlular daha çok Anadolu'da yaptıkları ticaret ile tanınırlar.
  Anadolu'da ticari koloniler kurdular.
  Anadolu'da, Asur Pazar yerlerine KARUM denir.
  Büyük bir askeri imparatorluk kurdular.
  Güçlü orduları ve şiddetli kanunları vardı.
  En ünlü tanrıları Asur'du.
  Mezopotamya'da ölümden sonra hayat inancı olmadığından, anıt mezarlara hiç rastlanmaz.

  BABİLLİLER SİYASİ TARİH
  Sami soyundan gelen Amurrular'a Babilliler denir.
  Başkent Babil olmak üzere M.Ö. XIX. yy'da Mezopotamya'nın en güçlü devletini kurdular.
  Birinci Babil Devleti'ni M.Ö. 1594'te Hititler yıktı.
  İkinci Babil Devleti'ni M.Ö. 539'da Persler yıktı.

  BABİLLİLER KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Babilliler, Kral Hammurabi zamanında mutlak krallığa dayalı büyük bir imparatorluk kurdular.
  Sümer Kralı Urukagina tarafından yazdırılan ilk kanunlardan sonra Mezopotamya'da bilinen diğer bir kanun ise Hammurabi Kanunları'dır.
  Babilliler, astronomi çalışmaları yapmışlar, burçları bulmuşlar ve yılı 354 güne bölmüşlerdir.
  Babillilere ait en önemli sanat eserleri şunlardı : Hammurabi Steli, Babil Kulesi ve Babil'in Asma Bahçeleri.

  SÜMERLER SİYASİ TARİHİ

  Mezopotamya'da kurulan ilk devlet Sümerler'dir.
  Sümerlere ait en önemli şehirler, Lagaş, Uruk, Endu, Kalde ve Kaş'tı.
  Sümerler, M.Ö. 1950'de Elamlar tarafından yıkıldı.
  Çivi yazısını icat eden Sümerler böylelikle tarihi devirleri başlatmış oldular.

  SÜMERLER KÜLTÜR VE UYGARLIK

  Sümerler krallarına Patesi adını verirlerdi.
  Yazı, tarihte ilk defa Sümerler tarafından kullanıldı.
  Tarihte bilinen en eski kanunlarda Sümerler'e aittir.
  Doğa güçlerine inanan Sümerler'de en ünlü tanrılar, Anu (Gök tanrısı), Enlil (Yeryüzü tanrısı), Enki (Okyanus tanrısı)'dır.
  Sümerlerde en önemli sanat eserleri zigguratlardır.

  Sümerler meydana getirdikleri yüksek uygarlık seviyesinde bilimde de ileri gitmişler bilim alanında şu çalışmaları yapmışlardır.
  1. Ayı 30, yılı 360 gün olarak hesapladılar.
  2. Gece ve gündüzü 12'şer saate böldüler.
  3. Bir yılı 12 ay olarak hesapladılar.
  4. Ay ve Güneş tutulmasını hesapladılar.
  5. Aritmetik ve geometrinin temellerini attılar.
  6. Çarpma ve bölme cetvellerini buldular.
  7. Daireyi 360 dereceye böldüler.

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Mezopotamya Yayın Balığı (Silurus triostegus)
  By zeynep in forum Hayvanlar Alemi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-14-2010, 17:20
 2. Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti hakkında
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-28-2008, 23:32
 3. Osmanlı ve İslam Medeniyeti , İslam Medeniyeti Hakkında
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-02-2008, 12:24
 4. Mezopotamya mitolojisi
  By Mr. NuteLLa in forum Mitoloji
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-31-2008, 21:54
 5. Bizans medeniyeti
  By ar_ay in forum Tarih
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-13-2008, 16:55

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375