Resmi adı:Azerbaycan Cumhuriyeti
Yönetim Biçimi :Cumhuriyet
Resmi Dil :Azeri Dili
Başkenti :Bakü (Nüfus: 2.100.000)
Yüzölçümü: 86.600 km2
Önemli Şehirleri : Gence, Sumgayıt, Mingeçevir, Alibayramlı, Şeki, Lenkeran

Coğrafi Koordinatları : Ülke 44° ve 52° doğu boylamında, 38° ve 42° kuzey enleminde yer almaktadır. Bakü 40° paralelin uzerindedir. Bakü'den Kuzey Kutbuna olan mesafe 5.550 km ve Ekvatora olan mesafe isе 4.440 km.'dir.

Komşuları ve Sınırlarının Uzunluğu : Batıda Ermenistan (1007 km), güneybatıda Türkiye (13 km), kuzeybatıda Gürcistan (480 km), güneyde İran (756 km), kuzeyde Rusya Federasyonu (390 km) ve doğusunda Hazar Denizi (713 km). Sınırlarının toplam uzunluğu 3600 km'dir.


Para Birimi : Manat

Önemli Nehirleri : Kür, Aras, Alazani, Samur, Terter, Kanık, Genceçay ve Beylegan

Önemli Gölleri : Dünyanın en büyük gölü Hazar Denizi (Yüzölçümü 400.000 km2, derinliği 1025 m), Sarısu, Ağgöl, Ağzıbirçala, Mehman, Büyükşor, Hacıkabul.

İklimi : Kuru ve subtropikal karakterdedir. Kuzey bölgesinde kuru karasal iklim hakimdir.

Yeraltı kaynakları : Petrol, doğal gaz, kurşun, çinko, bakır, demir cevheri, barıt, kobalt, arsenik, mermer, kireç taşı, siyanit, maden tuzu ve kayatuzu.

Temel Tarımsal Ürünleri : Üzüm, pamuk, tütün, çay, sebze ve meyve

Temel Sanayi Dalları: Petrol , sondaj makinaları üretimi, petro-kimyasallar, yiyecek ve içecek, tekstil, elektronik ve metal işleme.

Demografik Göstergeler

Nüfus (1999)

Toplam : 8.016.200
Kadınlar : 4.080.200
Erkekler : 3.936.000
Kent Nüfusu (%) : 52
Kırsal Kesim Nüfusu : 48
Nüfus Artış Hızı (1999, %) : 0,8
Nüfus Yoğunluğu (1999, Kişi/km2) : 92

Nüfusun Kompozisyonu (%)

Azeri : 90
Diğer (Rus, Talış, Lezgi, Yahudi): 10


Nüfusun Özellikleri

Ortalama Yaşam Süresi (yıl): 71,3
Erkeklerde: 67,5
Kadınlarda : 74,6
Bebek Ölüm oranı (1000 doğumda) (1997) : 19,6


İşsizlik Göstergeleri (1999)

Toplam İşsiz Sayısı : 45.211
Kadınlar : 25.589
Erkekler : 19.622
İşsizlerin toplam çalışabilir nüfusa oranı (%) : 1.20
Eğitim (1999)

Okur Yazarlık Oranı :%97,3


Sağlık (1999)

Doktor Sayısı : 28.500
Diş Hekimi Sayısı : 2.280
Sağlık Personeli : 60.300
Hastane Sayısı : 740
Poliklinik Sayısı : 1.610
Eczane Sayısı: 1.390
Bir Hekime Düşen Hasta Sayısı: 277


Politik Yapı

Devlet Başkanı : İlham ALİYEV

Milli Meclis : 100'ü tek adaylı seçim bölgelerinden seçilen, 25'i ise parti listesinden gelen 125 üyeden oluşan Milli Meclis.

Azerbaycan Cumhuriyeti 12 Kаsım 1995 tarihinde referandum yoluyla kabul edilmiş olan Anayasa ile idare edilmektedir. Anayasa'ya göre; Azerbaycan Devleti demokratik, laik ve üniter bir Cumhuriyettir. Kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiştir. Yasamayetkisi Milli Meclis'e, icra yetkisi Cumhurbaşkanına, yargı yetkisi de mahkemelere aittir. Cumhurbaşkanı hem devletin hem de icranın başıdır ve "Ferman" adı verilen hukuki kararlar verme yetkisine sahiptir.İdari Yapı

Azerbaycan Cumhuriyeti "Rayon" adı verilen idari bölgelere ayrılmıştır ve 59 rayon (bölge), 11 şehir ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden oluşmaktadır. Baku ve Genсе kendilerine bağlı Rayonları bulunması sebebiyle Büyükşehir olarak tanımlanmaktadir. Rayonların yürutme yetkileri munhasıran Cumhurbaşkanı tarafından atanаn "İcra Hakimleri" (İcra Ваşçısı) tarafından kullanılmaktadır. 12 Aralık 1999 tarihinde, ilk yerel seçimler уарılmış ve İcra Hakimiyeti sistemi ile birlikte belediye sisteminin de uygulamasına geçilmiştir.Resmi Tatil Günleri


1 Ocak : Yeni yıl
20 Ocak : Şehitleri anmaGünü
8 Mart : Uluslararası Kadınlar Günü
(1 Gün) : Ramazan Bayramı
21 Mart : Nevruz Bayramı
(1 Gün) : Kurban Bayramı
28 Mayıs : Cumhuriyet Bayramı
15 Haziran : Azerbaycan Halkının Kurtuluş Günü
26 Haziran : Silahlı Kuvvetler Günü
18 Ekim : Devlet Bağımsızlık Günü
12 Kasım : Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Günü
17 Kasım : Milli Uyanış (Ulusal Diriliş) Günü
31 Aralık : Dünya Azerbaycanlılarının Birlik Günü