BÜYÜK SELÇUKLU SULTANLARI

 • Selçuk Bey 10001038
 • Tuğrul Bey 1037-1063
 • Alp Arslan 1063-1072
 • Melikşah 1072-1092
 • I. Mahmud (Selçuklu) 1092-1093
 • Berkyaruk 1093-1104
 • Müizzeddin Melikşah 1105
 • Mehmed Tapar 1105-1118
 • II. Mahmud (Selçuklu) 1118-1131

ANADOLU SELÇUKLU SULTANLARI

 • Kutalmış 1060-1077 (Büyük Selçuklu Devleti tahtı için Alp Arslan‘la savaşmıştır.)
 • Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1077-1086
 • Ebu’l-Kasım‘ın yönetime el koyması 1086-1092
 • I. Kılıç Arslan 1092-1107
 • Melikşah (Anadolu Selçuklu) (Şahinşah) 1107-1116
 • I. Rükneddin Mesud 1116-1156
 • II. Kılıç Arslan 1156-1192
 • I. Gıyaseddin Keyhüsrev 1192-1196
 • II. Süleyman Şah (Rükneddin) 1196-1204
 • III. Kılıç Arslan 1204-1205
 • I. Gıyaseddin Keyhüsrev (ikinci sefer) 1205-1211
 • I. İzzeddin Keykavus 1211-1220
 • I. Alaeddin Keykubad 1220-1237
 • II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1237-1246
 • II. İzzeddin Keykavus 1246-1260
 • IV. Kılıç Arslan (Rükneddin) 1248-1265
 • II. Alaeddin Keykubad 1249-1257
 • III. Gıyaseddin Keyhüsrev 1265-1282
 • II. Gıyaseddin Mesud 1282-1284
 • III. Alaeddin Keykubad 1284
 • II. Gıyaseddin Mesud (ikinci sefer) 1284-1293
 • III. Alaeddin Keykubad (ikinci sefer) 1293-1294
 • II. Gıyaseddin Mesud (üçüncü sefer) 1294-1301
 • III. Alaeddin Keykubad (üçüncü sefer) 1301-1303
 • II. Gıyaseddin Mesud (dördüncü sefer) 1303-1307


OSMANLI SULTANLARI
 • Osman Gazi (1281-1326)
 • Orhan Gazi (1326-1359)
 • Murad Hüdavendigar (1359-1389, Murad I )
 • Yıldırım Bayezid (1389 -1402)
 • Sultan Birinci Mehmed (1403-1421, Çelebi)
 • Sultan İkinci Murad (1421-1451)
 • Fatih Sultan Mehmed (1451-1481, Mehmed II)
 • Sultan İkinci Bayezid (1481-1512)
 • Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
 • Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
 • Sultan İkinci Selim (1566-1574)
 • Sultan Üçüncü Murad (1574-1595)
 • Sultan Üçüncü Mehmed (1595-1603)
 • Sultan Birinci Ahmed (1603-1617)
 • Sultan Birinci Mustafa (1617-1618, 1622-1623)
 • Sultan İkinci Osman (1618-1622, Genç Osman)
 • Sultan Dördüncü Murad (1623-1640)
 • Sultan İbrahim (1640-1648)
 • Sultan Altıncı Mehmed (1648-1687)
 • Sultan İkinci Süleyman (1687-1691)
 • Sultan İkinci Ahmed (1691-1695)
 • Sultan İkinci Mustafa (1695-1703)
 • Sultan Üçüncü Ahmed (1703-1730)
 • Sultan Birinci Mahmud (1730-1754)
 • Sultan Üçüncü Osman (1754-1757)
 • Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774)
 • Sultan Birinci Abdülhamid (1774-1789)
 • Sultan Üçüncü Selim (1789-1807)
 • Sultan Dördüncü Mustafa (1807-1808)
 • Sultan İkinci Mahmud (1808-1839)
 • Sultan Birinci Abdülmecid (1839-1861)
 • Sultan Abdülaziz (1861-1876)
 • Sultan Beşinci Murad (1876)
 • Sultan İkinci Abdülhamid (1876-1909)
 • Sultan Beşinci Mehmed (1909-1918, Reşad)
 • Sultan Altıncı Mehmed (1918-1922, Vahideddin)
 • Abdülmecid Efendi Halife olarak (1922 - 1924) Hilafetin kaldırılması
alıntı..