MUŞ YÖRESİ HALK OYUNLARI

OYUNLARIN ÇALGILARI
Meydanlarda ve Kapalı Yerlerde: Davul-Zurna.


Ağır Govent - Bar - Halay. Erkek. Kadın.
Ağır oyun -
Alkuşta - Erkek. Çift - Toplu.
Arkuşta - (Bak. Alkuşta).
Aşırma -
Ayşoki - Halay. Erkek - Kadın.
Bar - Bar. Erkek.
Berite -
Çapakay -
Güvende -
Hakuşta - (Bak. Alkuşta).
Hançer bıçak - Erkek çift.
Harkoşte - (Bak. Alkuşta).
Harkuşta - (Bak. Alkuşta).
Karşılama - Erkek. Kadın. Çift - Toplu.
Karzani - Halay Erkek.
Kılıççı - (Malazgirt) -
Köçeri - Halay. Erkek.
Kurt oyunu -
Ördek - Temsili Karma Kadın Erkek. Çift.
Silvani -
Tamzara - Halay. Erkek.
Tek oyun -
Tello -
Yalkuşta - (Bak. Alkuşta).
Yarkuşta - (Bak. Alkuşta).
Zeybek - Erkek. Tek - Toplu.