ELAZIĞ YÖRESİ HALK OYUNLARI

OYUNLARIN ÇALGILARI
Meydanlarda ve Kapalı Yerlerde: Davul-klarnet Davul-Zurna.

Al Elma -
Alkış oyunu -
Arapkir Halayı - Halay Erkek.
Avreş - Erkek Kadın Karma.
Bıçak - Erkek Çift.
Cezayir -
Çayda çıra -Kadın Erkek Karma Tek - Toplu.
Balilo Daliloy - Halay Kadın Erkek Karma.
Dalilo Deliloy - (Bak. Dalilo)
Dello Delioy - (Bak. Dalilo)
Derilo - (Bak. Dalilo)
Deve oyunu - Temsili Taklitli oyun.
Dik halay - Halay Kadın Erkek. Karma.
Dilipiti -
Elazığ Tamzarası - Halay Erkek Kadın Karma.
Fatmalı - Halay Erkek Kadın Karma.
Güvercin - Halay Kadın Erkek Karma.
Halka oyunu - Kadın Erkek Tek - Toplu.
Horum - (Bak. Güvercin)
İlyam -
Karşılama - Erkek Kadın Çift - Toplu.
Keban Çiftetellisi-
Kılıç Kalkan - Erkek Çift - Toplu.
Kolbastı havası -
Köçekçe - Erkek Tek - Toplu.
Küdük Karza -
Leli aşo oyunu -
Leylana halayı -
Maya -
Mısri oyunu -
Ördek - Temsili - Karma Kadın Erkek Çift.
Rumtiki -
Sarı zeybek - Zeybek Erkek Tek - Toplu.
Sünsün -
Şeve kırmak -
Tamzara - Halay Erkek Kadın.
Üçayak - Halay - Kadın Erkek.
Yar oyunu - (Keban) -
Yayık - Temsili - Taklitli Kadın dört kişi.
Yayla barı - Bar Kadın Erkek Karma.
Yavuz - (Keban) -
Zeybek - Erkek Tek - Toplu.
Zöbek -