BİNGÖL YÖRESİ HALK OYUNLARI

OYUNLARIN ÇALGILARI
Meydanlarda ve Kapalı Yerlerde: Davul-Zurna Kaval

Alkuşta - (Halay Erkek).
Arkuşta - (Bak. Alkuşta).
Aşürme - Bar. Erkek kadın karma.
Bapuri - (Bak. Papori).
Berete -
Bitlisbarı - Bar. Erkek kadın karma.
Bitlis koççan (Bitlis koççerisi) - Bar. Erkek kadın karma.
Bizang -
Çarşıbaşı - Halay. Erkek.
Değirmenci -
Dokuz ayak - Halay. Erkek.
El çırpma - Halay. Erkek.
Garzana - Halay. Erkek.
Garzani - Halay. Erkek.
Gaşenk -
Goranı -
Govenk -
Güvende -
Halkuşta - (Bak. Alkuşta).
Harkoşte - (Bak. Alkuşta).
Harkuşta - (Bak. Alkuşta).
Hım hımı -
Kedi - Taklitli - karma - çift.
Kalkan kılıç - Erkek çift - toplu.
Küccari -
Mehroki -
Meral - Halay. Kadın Erkek karma türkülü.
Meryem Harkuştası - (Bak. Meryemo Harkustası).
Meryemo harkustası - Halay. Erkek.
Meryem türküsü ve oyunu
Mutki harkustası - Halay. Erkek.
Nare - Bar. Erkek.
Pağpuru - (Bak. Papori).
Papori - Halay. Kadın erkek karma.
Pappuri - (Bak. Papori).
Sarı Zeybek - Zeybek Erkek. Tek - Toplu.
Sepe -
Tapiri - (Bak. Papori).
Süzme oyunu - Halay. Kadın erkek karma türkülü.
Temir ağa - (Bak. Temurağa).
Temurağa - Halay. Erkek.
Temürağa - (Bak. Temurağa).
Teşi - (Bak. Kedi).
Timurağa - (Bak. Temurağa).
Tiringo - Halay. Erkek.
Yalkuşla - (Bak. Alkuşta).
Yarkuşta - (Bak. Alkuşta).
Trıngo - (Bak. Tiringo).
Zeybek - Erkek. Tek - Toplu.