Joan Baez - Donna Donna Türkçe çevirisi Şarkı sözü


On a waggon bound for market
Markete bağlanmış bir vagonda
there`s a calf with a mournful eye.
Yaslı gözleriyle bir buzağı var
High above him there`s a swallow,
Çok yükseklerde bir kırlangıcı var
winging swiftly through the sky.
Gökyüzü boyunca hızlı hızlı uçuyor
How the winds are laughing,
Rüzgarlar nasıl da gülüyor
they laugh with all their might.
Tüm kuvvetleriyle gülüyorlar
Laugh and laugh the whole day through,
Gülüyor ve tüm gün boyunca gülüyorlar
and half the summer`s night.
Ve gece yarıları boyunca

Donna, Donna, Donna, Donna; Donna, Donna, Donna, Don.
Donna, Donna, Donna, Donna; Donna, Donna, Donna, Don.

'Stop complaining", said the farmer
Şikayet etmeyi kes dedim çiftçiye
Who told you a calf to be
Kim sana bir buzağı olmanı söyledi?
Why don't you have wings to fly with
Like the swallow so proud and free

Calves are easily bound and slaughtered,
Buzağılar kolayca bağlandı ve kesildi
never knowing the reason why.
Kimse nedenini bilmiyor
But whoever treasures freedom,
Ama hazinelerin bulunmasını biliyorlar
like the swallow has learned to fly.
Kırlangıcın uçmayı öğrenmesi gibi