Dont let go...dont let go...dont let go
Bırakma
Holding my breath as i walk to your garden
Senin bahçene doğru yürürken nefesimi tutuyorum
Everything seemed so abandoned
Her şey çok terkedilmiş göründü
Roses have grown just as high as a mountain
Güller bir dağ kadar büyümüş
Fireflies glow in the dark
Ateşböcekleri karanlıkta parıldıyor

Dont let go now (dont let go)
Şimdi bırakma (bırakma)
Somebody is lying
Biri yalan söylüyor

Everyone came to the final revival
Herkes diriliyor
Its been a year since weve been here
Buraya geleli bir yıl oldu
The spell has been to welcome the arrival
Büyü, varışa hoşgeldin atışını yapıyor
The phantom of silence is near
Sessizliğin hayaleti yakın

Dont let go now (dont let go
Şimdi bırakma (bırakma)
The garden is dying
Bahçe ölüyor
These wounds wont heal (dont let go)
Bu yaralar iyileşmeyecek (bırakma)
Somebody is lying
Biri yalan söylüyor

Break the spell of emptiness
Boşluğun büyüsünü boz
And thousand year of loneliness
Ve yalnızlığın bin yılı
Bless the path of righteousness
Doğruluğun yolunu kutsa
And walk the trails of holiness
Ve kutsallığın izinde yürü
The garden is dying
Bahçe ölüyor
Somebody is lying
Biri yalan söylüyor

Dont let go now (dont let go)
Şimdi bırakma (bırakma)
The garden is dying
Bahçe ölüyor
These wounds wont heal (dont let go)
Bu yaralar iyileşmeyecek (bırakma)
Somebody is lying [2x]
Biri yalan söylüyor

Ohhh oh oh ohhhhh
The garden is dying
Bahçe ölüyor
Oh oh oh oh oh oh
Somebody is lying
Biri yalan söylüyor

Ah ahahahaha
One of us is lying
İçimizden biri yalan söylüyor
Ah ah ah ah