Ey zaat-ı pakım süphaniyem ilhamına muhtacım
Dayanmak davranmaktan zor..
Hep Taarruz VarHz. Musa’nın Firavunun zulmünden kurtulup Medyen bölgesine gittiğinde yaptığı bir duâydı başlıktaki duâ. Yiyecek birşeyleri bulunmadığı için ağaç yapraklarını yiyerek günlerce yol yürümüş, aç ve bitkin düşmüştü. Bir lokma yiyeceğe bile şiddetle muhtaçtı. Buna rağmen ne yolda rastladığı çobanlardan, ne de kadınlardan birşey istiyor, derdini sadece Allah’a açıyor, ellerini kaldırıp,
“Bana ihsan edeceğin her hayra muhtacım” diye yalvarıyordu.

Kasas Sûresi: 24

Bunun üzerine Musa, onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve "Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım" dedi.


Zatı pak ve sübhaniye kısa bilgi...
Mevla teala’nın doksan dokuz ziyade güzel isimleri,Mevla’nın Zatına delil,yani ulaştırıcı olurlar.Kimi ulaştırıcı olurlar?Zat’ı pak,i sübhaniyeye ulaşmak isteyeni.peki nasıl ulaştırırlar? Her kim bu doksan dokuz ismi rabıta üzere söylerse(zikrederse) Mevla’nın Zatına ulaşır.
“Esma-i hüsna’nın kimisi de Mevla teala’nın fiillerine gaye olur”
Yani esma-i ilahiyyenin (isimlerinin) bazısı zat’ı pak-i sübhaniyeye delalet eder,bazısı da fillerine gaye olur.
Mesela:ALLAH ism-i şerifi zatına delalet eder.RAHMAN ism-i şerifi ise mahlukatına iyilik işine gaye olur.yani Allah-u tealâ rahmet etti:rahmetten gaye iyilik olduğu için o gaye olur.