+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Şiir Çeşitleri, Dize, Beyit, Vezin, Ölçütler, Redif, Kafiyeler

 Edebi Yazilar Katagorisinde ve  Türkçe Forumunda Bulunan  Şiir Çeşitleri, Dize, Beyit, Vezin, Ölçütler, Redif, Kafiyeler Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Gizem
  Misafir

  new Şiir Çeşitleri, Dize, Beyit, Vezin, Ölçütler, Redif, Kafiyeler

  LİRİK ŞİİR

  Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

  ÖRNEK:

  Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın

  Sesini duyan olur, sana göz koyan olur

  Anmasınlar adını candan anan dudaklar

  Annen bile okşasa benim bağrım taş olur

  EPİK ŞİİR

  Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.

  ÖRNEK:

  Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı

  Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı

  Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle

  Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

  DİDAKTİK ŞİİR

  Bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Bunlar okurun aklına seslenir. Duygu yönü az olduğundan kuru bir anlatımı vardır. Kafiye ve ölçülerinden dolayı akılda kolay kaldığından, bilgiler bu yolla verilir. Manzum hikâyeler, fabller hep didaktik özellik gösterir.

  ÖRNEK:

  Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

  Şahsın görünür rutbe – i aklı eserinde

  PASTORAL ŞİİR

  Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır

  ÖRNEK:

  Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı

  Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı

  Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an

  Madem ki kara bahtın adını koydu çoban

  SATİRİK ŞİİR

  Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.

  ÖRNEK:

  Benim bu gidişe aklım ermiyor

  Fukara halini kimse sormuyor

  Padişah sikkesi selam vermiyor

  Kefensiz kalacak ölümüz bizim

  DRAMATİK ŞİİR

  Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.

  Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve kommedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.

  Bizde dramatik şiir türüne örnek verilmemiştir. Çünkü bizim Batı’ya açıldığımız dönemde ( Tanzimat ) Batı’da da bu tür şiirler yazılmıyordu; nesir kullanılıyordu tiyatroda. Bizim tiyatrocularımız da tiyatro eserlerini bundan dolayı nesirle yazmışlardır. Ancak nadirde olsa nazımla tiyatro yazan da olmuştur. Abdülhak Hamit Tarhan gibi...
  MISRA (DİZE)

  Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.  BEYİT (İKİLİK)

  Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.  ÖLÇÜ (VEZİN)

  Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.

  HECE ÖLÇÜSÜ:

  Şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler okunurken belli yerlerde durulur.Durulan bu yerlere "durak" denir. Durak sözcüğün sonunda yer alır.  ARUZ ÖLÇÜSÜ:

  Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir.Kısa heceler nokta(.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.

  İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır.

  Zihaf: Uzun heceleri kısa okumaktır.

  SERBEST ÖLÇÜ:

  Bu ölçüde hecelerin sayısı ya da uzunluğu kısalığı dikkate alınmaz.  REDİF

  Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine "redif" denir.

  *........uzakta

  *........plakta  KAFİYE

  Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine denir. Kafiyeyi oluşturan eklerin ya da kelimelerin; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı olmalıdır.

  *...........derinden.

  *...........kederinden.  KAFİYE ÇEŞİTLERİ  YARIM KAFİYE:

  Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir.

  *............dizildi

  *............yazıldı.

  TAM KAFİYE:

  İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

  *.........karanlık

  *.........artık

  ZENGİN KAFİYE:

  Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

  *........... yolculuk

  *...........soluk

  CİNASLI KAFİYE:

  Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.

  *...........vakit çok geç

  *...........nasıl geçersen geç.

  KAFİYE ÖRGÜSÜ  DÜZ KAFİYE: "a a a b" ya da

  "a a b b" olmalı.  ÇAPRAZ KAFİYE: "a b a b" olmalı.  SARMA KAFİYE: "a b b a" olmalı.

 2. #2
  Isınan Üye Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını Hüdai ÇAKMAK Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Jul 2010
  Mesajlar
  44
  Tecrübe Puanı
  5368879

  Tanımlı Şiir de akrostiş örnekleri.


  TEVHİT

  Lisan-ı ilâhiyle, seslendi Cenab-ı Hak,
  Adını tehlil ile, anarken Hakk-ı Mutlak.

  İmanın çatkısıdır, nur içre nur-u kelâm,
  Lâfız-ı sultandır o, onda felâh, onda selâm.
  Asumanlar almaz ama, mümin kalbe sığar nuru,
  Haktan gelen o sürûru, inananlar duyar ancak.
  Ey İlâhi; bilirim ki, Sen’den başka yoktur ilâh,
  İmanın kapısıdır, Lâ İlâhe İllallâh.
  Lâ yemutsun ey Kerim, er Rahîmsin ey Rahman,
  Lâ mekansın ey Celîl, el Cebbâr-u vel Gufran,
  Aşkın ile yandı gönlüm, izin ver tutunayım,
  Lütf-u ilâhine erenlerin dâmânına,
  Lisan-ı tespih ile, yorulsun dudaklarım,
  Adın için öleyim, izin ver katılayım.
  Hak yolunda can veren, şehitler kervanına.

  Mahşerde aydınlığım, gölgesine sığındığım,
  Ufkumda doğan güneş, Sen’inle ısındığım.
  Hatem-ül enbiyasın, nebiler sultanısın.
  Alemlere inen rahmet, Resul-ü kibriyasın.
  Muhammedül eminsin, habib-i nebi Allah
  Medet ya Muhammed, medet ya Resulallah,
  Enbiya-i nur-u Sultan, şanı büyük yüce resul,
  Defterim günah dolu, olamadım iyi bir kul.
  Etmez isen şefaat, halim yamandır benim,
  Ne olur esirgeme, kurtulsun nârdan tenim.

  Rahmetini esirgeme Ya Zül Celâl-i Vel İkram,
  Esma-i Hüsna’n aşkına, alma bizden intikam.
  Sığındık Tevvâb-ü Rahim-i Rahmanına,
  Umarız mağfiretini, biz günahkâr kullarına.
  Lisan-ı hüsnü kalple söyledim ben bu nâzımı,
  Arz ettim içtenlikle hâl-i pür melâlımı,
  Lafz-ı Nuru nakşettim şu nâciz mısralara,
  Lisan-ı tevhit ile iman etti şiirim,
  Arzımı kabul eyle, mağfirete kıl vesile,
  Hidayet nasip eyle; Ya, lâ Nazîr-i el Kerim.

  Not. Şiir akrostiş tarzındadır. İlk harfleri yukardan aşağı okunduğunda LAİLAHEİLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH çıkmaktadır.


  Sözlük:
  Asuman: Gök, sema
  Celîl: Büyük ulu
  Cenab-ı Hak: Allah
  Çatkı: İskelet, dayanak , öz
  Dâmân: Etek
  El Cebbâr: Kuvvet ve kudret sahibi, Allah
  El Cebbar-u vel gufran: Kuvvet ve kudret sahibi olduğu halde yargılayıp affeden yüce Allah.
  Er Rahîm: Koruyan, esirgeyen, merhametli
  Er Rahman:Bütün canlılara merhamet eden, esirgeyen
  Enbiya-i nur-u Sultan: Peygamberlerin nurlu sultanı
  Esma-i Hüsna: Allah’ın 99 ismi
  Felâh: Kurtuluş
  Gufran: Yargılayıp affeden
  Habib-i nebi Allah: Allah’ın sevgili peygamberi
  Hakk-ı Mutlak: Hak olduğundan şüphe edilmeyen
  Hal-i pür melâl: Acınacak durum
  Hatem-ül Enbiya: Peygamberlerin sonuncusu
  Hidayet: Hak yoluna, doğru yola kılavuzlanma
  Kerim: Cömert, eli açık, ulu, büyük
  Lafız-ı Sultan: Sözlerin sultanı
  Lafz-ı nur: Nurlu söz, kelime-i Tevhit
  Lâ mekan: Mekansız, yersiz, yere ihtiyacı olmayan
  Lâ Nazîr. Eşi benzeri olmayan
  Lâ Nazîr-i el Kerim: Eşi benzeri olmayan; cömert, ulu Allah.
  Lâ Yemut: Ölmez, bitmez, kaybolmaz
  Lisan-ı İlâhi: İlahi lisan, vahiy
  Lisan-ı hüsnü kalp: İçtenlikle, riya karışmadan doğaçlamayla akıp gelen sözler, esin, ilham
  Lisan-ı tespih: Zikir
  Lisan-ı tevhit: Kelime-i tevhit, La İlahe İllallah sözü ve manası
  Lütf-u İlahi: İlahi lütuf, ihsan
  Mağfiret: Allah’ın kullarını bağışlaması, affetmesi
  Muhammedül Emin: Emin, doğru sözlü, güvenilir Muhammed (Peygamberimizin lâkabı)
  Nâciz: Değersiz, kıymetsiz
  Nâr: Ateş, Cehennem
  Nâzım: Şiir
  Nur içre nur-u kelâm: Nur içindeki nurlu söz, kelime-i Tevhit
  Resul-ü Kibriya: Resullerin en büyüğü,
  Selâm: Selâmet
  Sürûr: Sevinç, mutluluk
  Şefaat: Günahların affı için yapılan aracılık
  Tevhit: (Allah’ın)Tek’lik, bir’lik
  Tevvâb: Kullarının tövbelerini kabul eden, Allah,
  Zül Celal-i Vel İkram:Ulu; güç kuvvet sahibi; ikram eden, veren Allah


+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Redif ne demekir?
  By Melya2000 in forum Nedir
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 10-26-2011, 20:27
 2. Beyit - Beyit Nedir - Beyit Hakkında
  By NoBoDyS in forum Nedir
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-06-2009, 16:22
 3. Beyit Edebiyatı
  By DarkNess in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-26-2008, 17:14
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-23-2008, 22:12
 5. Beyit
  By CaNDy'S in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-15-2007, 04:13

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375