+ Konu Cevapla
1 den 5´e kadar. Toplam 5 Sayfa bulundu

Fethiye antik Kentler ve Kral Mezarları - Fethiye Çevresi Antik Kentler

 Turizm, Gezi, Seyahat ve Tatil Katagorisinde ve  Türkiyedeki Tatil Yöreleri Forumunda Bulunan  Fethiye antik Kentler ve Kral Mezarları - Fethiye Çevresi Antik Kentler Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  CaNDy'S
  Misafir

  Tanımlı Fethiye antik Kentler ve Kral Mezarları - Fethiye Çevresi Antik Kentler

  Fethiye Çevresi Antik Kentler
  Xanthos, (Fethiyeye 55 km mesafededir)
  Fethiye - Kaş yolu üzerinde, kınık köyü'nün yakınında Eşen Çayı'nın ayırdığı Muğla - Antalya il sınırı üzerindedir. Kınık Köyü'nün hemen yanından Xanthos harabelerine çıkılır.

  Bizans döneminde bir piskoposluk merkezi olan Xanthos, Arap akınları başlayınca terk edilmiştir. Xanthos'u ilk defa 1838 yılında Ch. Fellows keşfetmiş, bu kişi bütün rölyefleri ve büyük mimari parçaları sökerek, Patara'ya yanaşan harp gemisiyle Londra'ya taşımıştır. Bugün British Museum'un Lykia salonunda buradan götürülmüş olan birçok eser sergilenmektedir. M.Ö. II. yüzyılda Xanthos Lykia Birliği'nin başşehridir. Tarihi boyunca büyük istilâlar ve felaketler geçiren Xanthos'u Roma döneminde M.Ö. 42 yılında Brutus işgal eder. Lykia akropolünü yerle bir ederek Xanthosluları kılıçtan geçirir.
  Xanthoslular Brutus'a teslim olmamak için yine topluca intihar ederler. Kucağında çocuğu ile bir kadının ateşe atladığını gören Brutus çok üzülür ve askerlerine, Xanthosluları kurtaranları ödüllendireceğini söylerse de çok geç kalır. Hemen bir yıl sonra ise Marcus Antoninus, Brutus'un açtığı yaraları sarmak için Xanthos'a elini uzatır ve şehri yeni baştan imar eder.
  Pınara
  Fethiye - Kaş karayolu üzerinde Eşen yakınından ayrılan yol, bizi 6 km sonra Minare Köyüne götürür. Pınara harabeleri de, bu köyün gerisinde bulunmaktadır.

  Bugünkü Minare Köyü'nün ismi, minare biçiminde ve üzerinde kuş yuvasına benzeyen kaya mezarlarının yer aldığı bir kayadan gelmiş olmalıdır. Şehrin Xanthos'tan gelme kolonistlerce kurulduğunu eski kaynaklardan öğrenmek mümkün. Tarihi bölge ile beraber anılması gereken Pınara, İskender'e kapılarını açarak teslim olmuştur. Pınara'nın tarihi İskender'den çok önceye, Troya'ya kadar gitmektedir.Troya Savaşı'nda Pınaralı okçu Pandaros'tan bahsedilir.
  Stroban ve daha sonraları Stephanos Byzantions Pınara'nın Lykia'nın çok önemli bir kenti olduğundan bahsederler. Lykia Birliği içinde üç oy hakkına sahip 6 şehirden birisi olan Pınara İskender'in ölümüyle Bergama Krallığı'na bağlanmış daha sonra Roma'nın bir şehri olmuştur. Bu dönemde canlanmış ve imar edilmiş ancak 141 ve 240 yılındaki depremlerden büyük zarar görmüş M.S. IX. yüzyılda terk edilmiştir. 1957'de görülen depremde de hasar gören dağdaki kayalar aşağı kaymıştır.
  Telmessos

  Fethiye, Mendos Dağı'nın eteklerinde, adını verdiği körfezin kenarına eski Telmessos'un üzerine kurulmuştur. Bu nedenle harabeler bugün bu şirin ilçenin altında kalmıştır. Fethiye, konaklama tesislerinin fazla oluşu, birbirinden güzel koyları ve yat turizminin de gelişmesinden dolayı Batı Lykia bölgesi gezilerinin merkezini teşkil eder. Kentin adını tanrı Apollon'un oğlu Telmessos'tan aldığı söylenir. M.Ö.V. yüzyılın ortalarında Attik - Delos Birliği'ne katılan şehir daha sonra birlikten ayrılarak bağımsız kalmıştır.
  M.Ö. IV. yüzyılda Lykia Birliğini oluşturma gayreti içindeki Limyralı Perikles'in Telmessos'a sefer açtığını ve onun birliğin içine girmesini sağladığını biliyoruz. Perikles'in (M.Ö. 360) hakimiyetine son veren İskender, Telmessos'u alarak kentin kralını yine şehrin başında bırakmış, ancak komutan Nearkhos'u da genel Lykia valisi atayarak yoluna devam etmiş, bu şekilde Telmessosluların gönlünü almaya çalışmıştır. Ancak Kral Antipatrides bir müddet sonra Vali Niarkhos'a karşı çıkmışsa da Nearkhos bir kutlama için şehre müzisyenler göndermiş, müzisyenlerin aletleri arasına kılıçlar saklayarak şehri zaptetmiştir.
  Tlos
  Fethiye - Korkuteli yolu üzerindeki Kemer bucağından, 13 km sonra Yaka Köyündeki, Kale Mahallesinde bulunan Tlos harabelerine gidilir.

  Lykialıların M.Ö. 1200 yıllarında yapılan Troya savaşına katıldığını biliyoruz. Ele geçen belgeler Lykia şehirlerinin tarihlerinin M.Ö. V. yüzyıla kadar gittiğini göstermektedir. Daha eski belgeler ele geçmediği için bu şehirlerin kuruluşlarını tam olarak bilememekteyiz. Lykia'da hayat II. binlerde başlamaktadır. İşte Tlos'da tesadüfen bulunan bir baltanın, M.Ö. II. bin yıla ait olması bu tezimizi kuvvetlendiren bir delildir. M.Ö. II. yüzyılda Tlos'un Lykia Birliği'ne girdiğini biliyoruz. Bizans döneminde de varlığını sürdüren Tlos XIX. yüzyıla kadar hayatiyetini sürdürebilmiş nadir ören yerlerinden birisidir.
  Cadianda
  Kadyanda harabeleri Fethiye'den 18 km uzaklıktaki Üzümlü Köyü'nün 9 km. kuzey doğu istikametindeki bir tepe üzerindedir. Üzümlü'nün 400 m yukarısında ve denizden 915 m yükseklikteki harabelerde Roma İmparatorluk çağı eserleri görülür.
  "Kadawanti" olarak da bilinen Kadyanda fazla önemi olmayan bir şehir olup yazıtların-dan en erken M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenmekte-dir. Ancak geniş alanı kaplayan kalıntılar şehrin Roma İmparatorluğu döne-mindeki ihtişamını göstermesi bakımın-dan ilginçtir. Kadyan-da, etrafı iri taş bloklardan oluşan surlarla çevrilidir.
  Bu surların bazı kısımları bugün dahi etkileyici bir görünümdedir. Buradan Xanthos vadisi ve Fethiye Ovası panoramik bir görüntü arz eder. Surların yanından Kadyanda'nın tiyatrosuna ulaşılır. Akropolün güney yamacına yaslanmış tiyatro yıkılmasına rağmen eski görkemini yansıtır şekildedir. Harabeden 1,5 km uzaklıkta bir dönemecin yanında, bir çukurun karşısından orman içine doğru 150 m kadar yüründüğünde büyük kaya bloklarına oyulmuş ev tipi mezarlara rastlanır.

  Patara Patara antik kenti Fethiye - Kalkan arasındaki Xanthos vadisinin güneybatı ucunda yer alır. Ana yoldan Gelemiş yoluna sapıldığında 5 km.lik yol Patara harabelerine götürür. Son yapılan kazılarda M.Ö. VII. yüzyıla ait seramiklerin ve paraların bulunması Patara'nın tarihini daha eskilere götürmemize sebep olmaktadır. Patara, Lykia'nın en önemli ve en eski şehirlerinden birisidir.
  Hitit Kralı IV. Tudhaliya (M.Ö. 1250 - 1220) Lukka seferi sırasında "Patar Dağı'nın karşısında adaklar ve armağanlar yaptım, steller diktim, kutsal mekanlar inşa ettim" demiştir. Bundan da anlıyoruz ki Hitit Çağı'nda Patara, Patar adıyla vardı. Patara, Xanthos vadisinde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemli kent olma özelliğini her çağda devam ettirmiştir. Yeni kazılar onun eski tarihini de ortaya çıkarması bakımından çok önemlidir. O nedenle şimdilik şehrin tarihini M.Ö. VI. ve V. yüzyıla kadar çıkarabiliyoruz. İskender'e kapılarını açarak yıkılmaktan kurtulan şehir, İskender'in ölümüyle M.Ö. 315'te Antigonos'un ve M.Ö. 304'te Demetrios'un işgalinden kurtulamamıştır. Daha sonra Mısır'daki Ptolemiaios, Philadelphos'un eline geçmiş, Mısar kralları döneminde ismi bir müddet Arsinoe olmuşsa da bu isim daha sonraları benimsenmemiş, Patara M.Ö. 190 yılında III. Antiokhos tarafından zapdetilmiştir. Livius'un M.Ö. II. yüzyıla girerken yaşanan büyük Antiokhos dönemi olayları ile bağlantılı olarak Patara için söylediği "Caput gentis" deyimi, yani soyun başkenti deyişi onu diğer kentlerin en başına yüceltir.
  Letoon-Letoum
  Kaş - Fethiye karayolunda, Kaş'a 50 km uzaklıkta, Kınık yakınından ayrılan 4 km.lik bir yol bizi Bozoluk Köyü'ndeki Letoon harabelerine götürür.

  Leto adına kurulan Letoon kenti Lykia'nın kutsal merkezidir. 1962 yılında başlatılan kazılar ile şehir gün ışığına çıkarılmaya çalışılmış, buluntular şehrin tarihinin M.Ö. VIII. yüzyıla kadar gittiğini göstermiştir. Letoon'un dikkati çeken en önemli kalıntıları burada bulunan üç tane tapınaktır. Bunlardan batı kısmında, en başta bulunan Leto'ya ait tapınak ..
  ..M.Ö. IV - V. yüzyılın sonuna doğru Kral Arbinas'ın girişimi ile inşa edilmiştir. Bugün yıkıları görülen tapınak ise sözünü ettiğimiz tapınak üzerine M.Ö. 150 yıllarında İon düzeninde, 6x11 sütunlu olarak yapılmıştır. Bu tapınağın yanında, ortada yer alan tapınak ise M.Ö. IV. yüzyıla ait olup Artemis'e aittir.
  Fethiye Müzesi
  Arkeoloji yönünden zengin olan ilçede yöreye ait eserlerin bir mekân içerisinde sergilenmesi fikri, 1960'lı yılların başında dönemin yetkililerince tasarlanmış müzenin ilk çekirdeği o yıllarda oluşturulmuştur. Daha sonra çevreden toplanan büyük boyutlu taş eserler bir depoda korunmuş, 1987 yılında yeni yapılan bina ile birlikte çağdaş müzecilik anlayışı ön plana çıkarak eserler ziyaretçilere sunulmuştur. Fethiye Müzesi biri arkeoloji diğeri etnografya olmak üzere iki salondan oluşmaktadır. Bu iki salonda sergilenen eserlerin hemen hemen tamamı Fethiye ve çevresinden derlenmiştir.
  Arkeoloji bölümünde sergilenen eserlerin büyük bir bölümünü seramik grubu eserler oluşturmaktadır. Salondaki eserler kendi içerisinde belli bir kronolojik sıraya tabi tutulmuştur. M.Ö. III. binden Bizans Çağı sonuna kadar olan dönemi kapsayan eserlerden en önemlisi hiç kuşkusuz Likçe'nin çözümünde büyük katkıları olan steldir. Bu stel üzerinde, üç değişik dilde yazılmış bir metin yer almaktadır. Müzenin önemli bir başka eseride "Kumrulu Genç Kız Heykeli" ve yanındaki iki kadın heykelidir. Kumrulu kız heykeli Artemis kültü ile ilgili olup, kentte antik dönemde bir Artemis tapınağının bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir.
  Etnografya salonunda yöreye has çeşitli el dokuma örnekleri, el işlemeleri, kaftanlar, üç etekler, gümüş takılarda yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca tüm üniteleri ile faal durumda ahşaptan yapılmış dastar tezgâhı sergilenmektedir. Müzenin açık mekânında ise, büyük taş bloklu eserler, lahit mezarlar ile Likya kültürünün bir ürünü olan "Izraza Anıtı" sergilenmektedir.

  Adres: Kesikkapı Mah. Okul Sok. Fethiye/Muğla
  Tel: (252) 614 11 50


 2. #2
  CaNDy'S
  Misafir

  Tanımlı
 3. #3
  Baktabul Bot Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  8.764
  Tecrübe Puanı
  9902480

  Tanımlı

  candy's sagol ya gezipte unuttugum yerleri hatırlıyom

 4. #4
  Baktabul Bot Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını Baktabul Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  8.764
  Tecrübe Puanı
  9902480

  Tanımlı Ce: Fethiye antik Kentler ve Kral Mezarları - Fethiye Çevresi Antik Kentler

  fethiye super bir yerdir
  emegine saglik

 5. #5
  Aranan Üye pinknew Baktabul'un Çılgını pinknew Baktabul'un Çılgını pinknew Baktabul'un Çılgını pinknew Baktabul'un Çılgını pinknew Baktabul'un Çılgını pinknew Baktabul'un Çılgını pinknew Baktabul'un Çılgını pinknew Baktabul'un Çılgını pinknew Baktabul'un Çılgını pinknew Baktabul'un Çılgını pinknew Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu Yer
  İst@nbul
  Mesajlar
  1.865
  Tecrübe Puanı
  14364339

  Tanımlı Ce: Fethiye antik Kentler ve Kral Mezarları - Fethiye Çevresi Antik Kentler

  ...Teşekürler...

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Fethiye Hakkında Bilgi, Fethiye Resimleri, Resmi, Fethiye Tanıtımı
  By GönüL in forum Türkiyedeki Tatil Yöreleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 07-13-2012, 17:41
 2. Türkiye'deki Antik Kentler - Antik Nora Viranşehir
  By zeynep in forum Ülkemizi Tanıyalim..
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-24-2009, 12:57
 3. Türkiye'deki Antik Kentler - Side Antik Kenti
  By zeynep in forum Ülkemizi Tanıyalim..
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-24-2009, 12:37
 4. Antik Kentler Nasıl Gezilir?
  By GönüL in forum Türkiyedeki Tatil Yöreleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-20-2009, 17:05
 5. Türkiye'deki Antik Kentler, Türkiye Antik Kentler Hakkında
  By GönüL in forum Türkiyedeki Tatil Yöreleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08-20-2008, 17:18

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375