+ Konu Cevapla
1 / 2 Sayfa 1 2 SonuncuSonuncu
1 den 5´e kadar. Toplam 10 Sayfa bulundu

Dicle Nehri, Dicle Hakkında, Dicle Resimleri

 Turizm, Gezi, Seyahat ve Tatil Katagorisinde ve  Türkiyedeki Tatil Yöreleri Forumunda Bulunan  Dicle Nehri, Dicle Hakkında, Dicle Resimleri Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  yaremce
  Misafir

  :ask: Dicle Nehri, Dicle Hakkında, Dicle Resimleri

  Dicle Nehri Türkiye’de doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fırat’la birleşerek Şattülarap’ta Basra körfezine dökülen nehirdir. Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar (Gölcül) gölünden alır. Türkiye’nin önemli akarsularındandır. Doğu Anadolu dağlarından çıkar, Basra Körfezi’ne dökülür. Toplam uzunluğu 1900 km’dir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 km’dir. En önemli kolları Batman ile Garzan, Botan, Habur, Büyük Zap ve Küçük Zap’tır. Debisi ortalama 360 m3/sn dir. Eylül ayı ortalarında 55 m3/sn ile en küçük, şubat sonunda 2263 m3 /sn akımı ile büyük değişiklik gösterir. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı nedeniyle su azalır. Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır.
  Uzunluğu 1900 km (Bunun Türkiye topraklarında kalan kısmı 523 km ) olan Dicle, Güneydoğu Toroslarda Maden Dağları kesiminde, Hazarbaba Dağı'nın güney tarafında, Yıldızhan yanındaki bir kaynaktan çıkar. Eskiden Hazar Gölü'nden beslenirdi. Şimdi gölle bağlantısı kesilmiştir. Kaynaktan çıktıktan sonra Maden ilçesinin önünden geçerek, Maden Çayı adını alır ve güneydoğuya doğru dar ve derin vadilerden geçip Diyarbakır şehrinin bulunduğu lav sahanlığının doğu kesimine paralel akar. Burada nehir vadisinin tabanı 600 m’ye iner. Diyarbakır’ın güneyinde 8 km mesafede doğuya yönelir. Bundan sonra kuzeyden Toros Dağları yamaçlarından inen başlıcaları Anbarçayı, Kuruçay, Pamukçayı ve Hazroçayı, Batman ve Garzan sularını alır. Güneyden ve Mardin eşiğinden inen sel yatakları Göksu ve Savur Çayı Dicle’ye katılır. Raman Dağının güney eteklerinde dar boğazlardan geçerek Botan Suyu ile birleşerek onun doğrultusunda güneye döner.
  Dicle Nehri, güneye doğru akarken Cizre ilçesinin içinden Habur Suyu kavşağına kadar 40 km uzunlukta Türkiye-Suriye arasında sınırı meydana getirir. Habur Suyu ile birleştikten sonra Irak topraklarına girer. Dicle, Irak toprağında çöküntü çukurdan akarak, dar boğazları aşar Musul’da Büyük ve Küçük Zap sularıyla birleşir. Mezopotamya ovasına iner, bundan sonra Bağdat yakınlarında Fırat’a 35 km yaklaşır. Burada yine İran’dan gelen Piyale Nehri ile birleşir. Bu birleşmeden sonra tekrar Fırat’a yaklaşır ve Kurna yakınında Basra’nın 64 km yukarısında Fırat’la birleşerek Şattülarap ismini alır. Basra Körfezi'ne dökülür. Dicle Nehrinin suları yaz mevsimi sonlarına doğru azalır. Nisan ayında, nehrin yukarı çığırındaki dağlarda karların erimesinden suları çoğalır, en yüksek seviyesine ulaşır. Dicle, marttan mayısa kadar üç ay içinde, bütün yıl akıttığı suyun hemen yarısını akıtır. Rejimi düzenli değildir. Bu bakımdan bazı yıllar haddinden fazla taşarak birçok zararlara sebeb olur. Bu sebeple zararlarını önlemek maksadıyla Dicle’nin Mezopotamya’da kalan kıyılarına daha M.Ö. 3000 yıllarında setler yapılmıştır. Bu setler suların taşmasını önlediği gibi ekilen arazilerin yazın sulanmasını da sağlamıştır. Fakat setlere rağmen büyük taşmalar önlenememiştir. Yirminci asırda çalışmaları ancak 1939’da başlamış ve Kut Barajı yapılmıştır. 1958’de Samarra ve 1961’de de Dokham Barajı yapılarak suların taşması önlenmiştir. Bugün sadece Samarra ve Amarra arasında bir milyon hektarlık arazi ekilebilir hale sokulmuştur.

  Dicle Nehri, Diyarbakır


  Dicle, eski Mezopotamya sınırını meydana getiren ırmaklardan biridir. Uzunluğu Fırat’tan daha kısa olmakla beraber suyu daha çoktur. Dicle, günümüzde de sulama kanallarıyle sulama sağladığı gibi, orta büyüklükteki taşıtlar nehrin ağzından Bağdat’a kadar, daha küçük boy taşıtlarsa Musul’a kadar giderek ulaşıma katkıda bulunmaktadırlar. Bu nehirlerden ulaşım bakımından çok faydalanıldığı tarihî kalıntılardan anlaşılmaktadır. Dicle kıyısında eskiden kurulmuş Ninova, Nemrut, Asur şehirlerinin eski kalıntıları bunun en sağlam belgesidir.

  Dicle Nehri, Musul (Irak)


  Dicle nehri üzerinde Kralkızı , Batman ve Dicle gibi önemli Hidroelektrik santraller kurulmuştur. Ilısu Barajı'nın temeli 05.08.2006 tarihinde Başbakan Erdoğan tarafından atılmış olup, Türkiye'nin baraj gölü açısından 2., enerji üretimi bakımından 4. büyük barajı olan Ilısu'nun tamamlanmasıyla Dicle nehri üzerinde Cizre Barajı'nın yapımına başlanacaktır.
  üü== Dicle isminin kökeni == DİCLE NEHRİ ADINI MEZEPOTANYADAN ALIR

 2. #2
  yaremce
  Misafir

  Tanımlı Dicle'de Yaşam....

  Kıtaların, iklimlerin ve canlı türlerinin kesiştiği bölgede yer alan Dicle Vadisi, doğal özelliklerini yitirmeden günümüze ulaşan nehir ekosistemlerinin en iyi örneği.

  Fırat Nehri'nin barajlarla doğal yapısını kaybetmesi sonucunda o, birçok endemik tür için kalan son yaşam alanı. Hasankeyf'i de içine alan vadi, GAP idaresinin görevlendirmesiyle Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından hazırlanan GAP Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi 2001-2003 Sonuç Raporu'nda korunması gerekli alan olarak belirlendi. Doğa Derneği'nin yürüttüğü ve ilk kez YeşilAtlas dergisinin 2003 yılı sayısında yayımlanan "Türkiye"nin Önemli Doğa Alanları (ÖDA) çalışmasında ise aynı bölgede dört önemli alan tanımlanıyor. Özellikle yırtıcı kuşlar için doğal göç koridoru görevi görmesi, çeşitli türlerin dünyadaki dağılım alanlarının uç noktalarında yer alması, tehlike altındaki türlerin önemli nüfuslarını içermesi ve birçok endemik türün son yaşam alanı olması sebebiyle küresel ölçekte önem taşıyan alanın henüz hiçbir koruma statüsü yok.
  Dicle Vadisi Önemli Doğa Alanları
  Dicle Vadisi Önemli Doğa Alanları, Ergani Deresi ile Suriye sınırı arasındaki bölgede yer alıyor. Bölge nehir kıyısı yaşam alanlarının tüm çeşitlerini barındırıyor. Su seviyesinin ve hızının mevsimsel değişimi, bu değişimler sonucu oluşan taşkın sahaları, taşlık veya çalılık adacıklar, sarp kayalıklar ve sulak çayırlardan oluşan alan birçok canlı türüne hem yuva hem de besin sunuyor. Akdeniz, bozkır ve yarı çöl biyomlarının (yaşam birliklerinin) bir araya geldiği bölge, bu birliklerin nadir ve hassas türlerine ev sahipliği yapıyor. Bozçinte (Emberiza cineracea), maskeli örümcekkuşu (Lanius nubicus) ve zeytin mukallidi (Hippolais oliverotum) gibi Akdeniz biyomuna özgü kuş türlerinin yaşadığı Akdeniz bitki örtüsünün de ülkemizdeki doğu sınırını oluşturuyor. Küçük boğmaklı toygar (Melanocorypha bimaculata), ak sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe finschii) ve alasığırcık (Sturnus roseus) gibi bozkır biyomunda yaşayan kuş türlerinin yaygın olduğu alan, Kuzey Mezopotmaya (Ağaç) bozkırı kalıntısının da büyük bir kısmını içeriyor. Arabistan Yarımadası'yla benzerlik gösteren diğer kısımlar yarıçöl koşullarına uyum sağlayan önemli türleri ve bu türlerin kuzey uzantılarını barındırıyor. Dağmukallidi (Hippolais languida), küçük serçe (Passer moabiticus) ve boz alamecek (Rhodospiza obsoleta) gibi yarı çöl biyomu türleri ülkemizde en çok bu bölgede yaşıyor. Dicle Vadisi'nde, biyolojik ve coğrafi farklılıklar gösteren dört önemli doğa alanı vardır. Batıda genişleyen vadi Bismil Ovası'nın doğusunda daralmaya başlar. Hasankeyf civarında kıvrımlar ve sarp kayalıkların ilk örnekleri belirir. Küpeli Dağı'na ilerledikçe mendereslerin sayısı ve kıvrımları artış gösterir.
  Halim Diker

  Bismil Ovası
  Diyarbakır'ın doğu kısmında, Dicle Nehri'ni ve nehrin güneyindeki çayırlar ile geniş tarım alanlarını içine alan bir ovadır. Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus) nehir ve kolları boyunca yuva yapar. Türkiye'nin en büyük leylek nüfusunun bulunduğu ovada doğal nehir kıyısı bitki toplulukları içermesi sebebiyle kuş çeşitliliği yüksektir. Toy (Otis tarda) ve alaca yalıçapkını (Ceryle rudis) için önemli olan alan, bölgedeki en önemli Kuzey Mezopotamya (Ağaç) Bozkırı kalıntısının bir kısmını içerir.

  Dicle Vadisi
  Güneydoğu'ya özgü nehir kıyısı habitatlarının en iyi korunmuş örneklerini barındıran Dicle akarsu vadisini ve güneye doğru uzanan dağ bozkırlarını içerir. Vadinin orta bölümündeki Hasankeyf, tarihi ve arkeolojik değerlerinin yanı sıra üreyen yırtıcı kuşlar için büyük önem taşır. Dağkeçisi (Capra aegagrus) ve çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) gibi önemli memeli türlerinin bulunduğu bölgede 11 tür yırtıcı kuş bulunur. Alanda koruma önceliğine sahip kuş türleri tavşancıl (Hieraaetus fasciatus), küçük kerkenez (Falco naumanni), kızıl akbaba (Gyps fulvus), alaca yalıçapkını (Ceryle rudis), küçük ebabil (Apus affinis) ve boz kirazkuşudur (Emberiza cineracea).


  Küpeli Dağı
  Parçalanmış meşe ormanları, sarp kayalık alanlar ve büyük memeli ve yırtıcı kuş türleriyle ülkemizde az sayıda kalmış yabanıl coğrafyalardan biridir. Dicle Nehri ve kolları bu kısımda benzersiz kıvrımlarda uzanırken dik yarlar oluşturur. Dağkeçisi (Capra aegagrus), çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ve vaşak (Lynx lynx) gibi önemli memeli türlerini barındırır. Alanda koruma önceliğine sahip kuş türleri tavşancıl (Hieraaetus fasciatus), kızıl akbaba (Gyps fulvus), alaca yalıçapkını (Ceryle rudis) ve boz kirazkuşudur (Emberiza cineracea).

  Cizre ve Silopi
  Cizre'den başlayıp sınır boyunca güneye doğru ilerleyen Dicle Nehri'ni ve nehir etrafındaki taşkın alanını içine alır. Taşkın alanı subasar söğüt toplulukları, sazlıklar ve çakıl adalarıyla kaplıdır. Alan, zengin nehir kıyısı habitatları nedeniyle çok sayıda ve nadir kuş türüne ev sahipliği yapar. Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena), vaşak (Lynx lynx) ve Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus) gibi nadir türler için önemlidir. Alandaki koruma önceliğine sahip kuş türleri bataklıkkırlangıcı (Glareola pratincola), büyük kızkuşu (Hoplopterus indicus), alaca yalıçapkını (Ceryle rudis) ve yeşil arıkuşudur (Merops persicus). Büyük kızkuşunun ülkemizde bilinen iki, yeşil arıkuşunun ise bilinen üç üreme alanından biridir

 3. #3
  yaremce
  Misafir

  Tanımlı Ce: Dicle....


 4. #4
  yaremce
  Misafir

  Tanımlı Ce: Dicle....


 5. #5
  Paylaşimci Üye sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  1.489
  Tecrübe Puanı
  19158745

  Tanımlı Ce: Dicle....

  canım diclem sen nehirden değil de sanki nehir senden almış ismini ve güzelliğini :mucc: canımsın paylaşım için teşekkürler emeğine sağlık

+ Konu Cevapla
1 / 2 Sayfa 1 2 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Dicle Üniversitesi hazır..
  By HaZzAL in forum Voleybol
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11-21-2010, 12:49
 2. Hatip Dicle hakkında soruşturma başlatıldı
  By Kahramankentli in forum Türkiyeden Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-16-2010, 08:47
 3. Dicle'de çatışma: 1 şehit
  By leyla_59 in forum Türkiyeden Haberler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10-08-2008, 19:04
 4. Dicle üniversitesi,dicle üniversitesi Hakkinda
  By zeynep in forum Okulu, Lisesi, Üniversitesi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-15-2008, 11:35
 5. Dicle'de korkunç dram
  By DuSe LaL in forum Dünyadan Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-10-2007, 04:12

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375