Emniyet'in posta parası yok, cezalar gönderilemiyor

ANKA

Trafik para cezaları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) posta ödeneklerinin yetersiz olmasından dolayı tahsil edilemiyor. Sadece bir ilde 2006 yılında yazılan 1 milyon 703 bin adet trafik para cezası posta giderleri karşılanamadığı için ilgililere tebliğ edilemedi.
Sayıştay’ın hazırladığı “Trafik Kazalarını Önlenme Faaliyetleri" raporunda trafik cezalarının tahsil edilememesinin nedeninin ödenek eksikliği olduğu ortaya konuldu. Söz konusu sıkıntının giderilmesi ilgili kurumlar arasında bir protokol imzalanmasına karşın söz konusu protokolün Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) sıkıntısını gidermediği kaydedildi.
EGM’nin trafik birimlerine ilişkin 2008 yılı ödenek ihtiyacının 15 milyon 437 bin YTL iken yalnızca 2 milyon 700 bin YTL ödenek ayrıldığının kaydedildiği raporda, bu durumun 2008 yılı içinde yazılacak cezaların ilgililere tebliğinde aksamalara ve gecikmelere neden olacağı ifade edildi.
Sayıştay raporunda 2006 yılı içinde EGM tarafından tebliğ edilen 639 milyon 512 bin YTL tutarındaki trafik para cezası tutanağının ancak 340 milyon 332 bin YTL’sinin vergi daireleri tarafından tahakkuk ettirildiğini bu miktarın da 199 milyon 668 bin YTL’sinin tahsil edilebildiği açıklandı.
-CEZALARIN YÜZDE 40’I TAHSİL EDİLDİ-
Raporda 2002-2006 yılları arasında EGM tarafından yazılan trafik para cezalarının ancak 65’inin vergi daireleri tarafından tahakkuka bağlanabildiği, tahakkuka bağlanan cezaların daı sadece yüzde 59’unun tahsil edilebildiği belirlendi. 5 yılda yazılan 2 milyar 31 milyon YTL’lik trafik para cezasının yüzde 40’lık bir bölümü olan 817 milyon 132 bin YTL’si tahsil edilebildi.
Trafik para cezası tutanaklarının vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilmemesi nedeniyle tutanakların vergi memurları aracılığıyla tek tek bilgisayara kayıt edilerek tahakkuka bağlandığı belirtilen Sayıştay raporunda, “Vergi dairelerinin iş yoğunluğu ve mevcut personelin sayısı, bu tür işlemlerin zamanında ve tam olarak gerçekleştirilmesine imkan vermemektedir.
-İSTANBUL’DA SADECE 20 MEMUR-
Raporda, İstanbul’da trafik para cezası tutanaklarının tahakkuka bağlama işleminin yirmiye yakın memur tarafından yapılmakta olduğu belirtilerek şu tespit yapıldı:
“Ancak haftada 30-35 bin adet trafik para cezası tutanağının vergi dairesine gelmesi nedeniyle tamamının tahakkuku mümkün olamamaktadır. Yalnız bu ilimizde Nisan 2007 itibarıyla tahakkuka bağlanmayı bekleyen yaklaşık 4 milyon adet trafik para cezası tutanağı bulunmaktadır. Benzer durum diğer büyükşehirler için de geçerlidir."
Cezanın kendiliğinden ödenmesi dışında cezanın tahsilatının vergi dairesinin tahakkuk işlemini yapmasına bağlı olduğuna işaret edilen “Ancak tahakkuk işleminin yapılamaması durumunda araç satışı veya fenni muayene sırasında trafik para cezası sistemde görünmemekte ve ayrıca yasal takibat da yapılamamaktadır" tespiti yapıldı.


Milliyet