Meclis SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının taksitlendirilmesine 20 günlük daha süre tanıdı. Sürenin dolmasına 2 hafta kaldı.ANKARA - TBMM tatile çıkmadan önce, SSK ve BAĞ-KUR'un prim alacaklarının yapılandırılması konusundaki 28 Temmuzda dolan sürenin 20 gün daha uzatılmasını öngören kanun teklifini kabul etti. Yasanın kabulünden itibaren 20 günlük süre işlemeye başladı. Buna göre, borçluların son 2 haftası kaldı. Bu süre içinde Kuruma başvurmaları kaydıyla, söz konusu madde kapsamına giren borçları, peşin veya 12 aya kadar taksitler halinde ödenecek.

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 20'sinin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 80'i silinecek.

Taksitle ödeme yolunun tercih edilerek, borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 50'sini 12 aya kadar eşit taksitle ödemeleri halinde, kalan yüzde
50'si terkin edilecek.

İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlayacak. Başlangıçta taksitle ödeme yolunun seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenmesi halinde ise başlangıçta seçilen taksitlendirme
süresine bağlı terkin oranı değişmeyecek.

Borçluların süreyi bu kez aşmaması gerekiyor. Çünkü ikinci bir uzatma olmayacağı gibi bunu uzatacak TBMM de şu anda tatilde.

Kaynak : İnternetHaber