AKP'li başkan için 'Atatütürk'e saldırıyor' diyen gazetecinin ceza alması Yargıtay üyesini isyan ettirdi. AKP hakkında açılan kapatma davasında hakkında siyasi yasak istenen belediye başkanları arasında yer alan Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, lise öğrencilerine bedava dağıttığı Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’ adlı eserinin 160 sayfalık önsözünde Atatürk’e ve devrimlere ağır hakaretler edildiğini yazan gazeteciden tazminat kazandı.

Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararı oyçokluğuyla onayan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ‘safahat’ adlı kitabın önsözünde Kurtuluş Savaşı’na, TBMM’ne, Atatürk ve devrimlerine hakaretlerin yer aldığı kitabı eleştiren gazeteci Hakan Yavuz’un Silivri Belediye Başkanı Turan’a 2 bin 500 YTL manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
Karara muhalif kalan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi üyesi Mehmet Uyumaz, “Cumhuriyet değerlerine saldıranların kim olursa olsun tazminat kazanmaları hukuka aykırılık teşkil eder. Kurtuluş Savaşı’na TBMM’ne, Atatürk ve devrimlerine hakaretlerin yer aldığı, kitabın basılmasında ve dağıtılmasında öncülük eden davacının dava konusu eleştirilere ağır da olsa katlanması gerekir” dedi.

“BU DEVLETİ KURANLARIN RUHLARI SIZLAYACAKTIR”

Uyumaz, karşıoy yazısında şu görüşleri dile getirdi: “Davacı, siyasi bir kişidir. Kitabın önsözü yazısında, Cumhuriyetin temel değerlerine saldırılmıştır. Tüm imkansızlıklara rağmen kurtuluş yapan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk ve arkadaşlarına hakaret edilmiştir. Kitabın önsözünde, Atatürk ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar hakkında tek bir olumlu görüşe yer verilmemiştir. Atatürk ve devrimlerine saldırılmıştır. Kitabın okullara dağıtılmasının okul çağındaki genç beyinler üzerinde, Cumhuriyetin temel değerleri hakkında olumsuz etki yapacağı da açıktır. Kitabın 82. sayfasında ‘zafer sarhoşluğu, akıl sarhoşluğuna dönüştü’ sözleri yer almıştır. Burada kimin ve neyin kastedildiği açıktır. İstiklal Mahkemeleri ile ilgili ‘Hükümetin emrinde ve hakimlerin keyfine göre cereyan eden mahkeme’ olarak yazılmış, bu şekilde Cumhuriyet devrinde Atatürk ve arkadaşlarının zulüm yaptıkları şeklinde gösterilmek istenmiştir. Önsözde Atatürk ve devrimlere karşı ağır eleştiri yapılmıştır. Bu tür bir kitabın basılmasında ve dağıtılmasında davacı Belediye başkanı öncülük yapmıştır. Davacının da eleştirilere açık olması gerekir. Bu eleştirilerin de ağır olması doğaldır. Davalı Hakan Yavuz köşe yazılarında belirtilen kitap ve kitapta yer alan yazılar nedeniyle davacıyı eleştirmiştir.


Cumhuriyet değerlerine saldıranların kim olursa olsun tazminat kazanmaları hukuka aykırılık teşkil eder. Mahkemenin kararı hatalıdır. Köşe yazılarında yer alan Hüseyin Turan irticai faaliyette bulunmuştur, PKK işbirlikçisidir şeklinde yazıların eleştiri sınırlarını aştığı ve davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu kabul edilmiştir. Siyasi bir kişi olan davacı, haksız ve hatalı davranışları ile bu eleştirilere neden olmuştur. Siyasi kişilere yönelik eleştiriler sert ve ağır olması kaçınılmazdır. Daire çoğunluğunun onama kararı ile davacı ödüllendirilmiştir. T.C. Devletinin temel değerlerine saldırının yer aldığı kitabın basımını ve dağıtımını sağlayan davacının tazminatla ödüllendirilmesi hukuka ve adalete aykırıdır. Toplumu derinden yaralayacaktır. Bu devleti kuranlarında ruhları sızlayacaktır. Hukuk, buna müsaade etmemelidir. Mahkeme kararı, davanın tümden reddine karar verilmek üzere bozulmalıdır.”


Haber: ANKA
Etiketler: AKP cumhuriyet