Genelkurmay, küresel ısınmaya karşı rüzgar enerjisini önerdi

Genelkurmay Bilimsel Karar Destek Merkezi Başkanlığı, küresel ısınmaya ve enerji bağımlılığına alternatif olarak Türkiye'nin sahip olduğu yüksek potansiyeli dolayısıyla 'rüzgar enerjisini' önerdi.

Silahlı Kuvvetler Dergisi'nin temmuz sayısında yayımlanan çalışmada, Türkiye'nin rüzgar potansiyelinin yüksek ve dünya çapında oldukça iyi durumda olmasına rağmen kullanılamadığı belirtildi. Dosyada Türkiye'nin kullandığı enerjinin yüzde 77'lik büyük bölümünün diğer ülkelerden ithal edilmesinin gelecekte büyük sorunlara yol açabileceği vurgulanarak, Türkiye'de 2006'da 173 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiği belirtildi. Ülkenin doğal kaynaklarından yararlanılarak alternatif enerji sistemlerinin uygulanmasının, soruna genel ve kesin olmayan ancak gelecek açısından umut verici bir çözüm getirmesi sebebiyle önem kazandığı ifade edilen çalışmada, bu enerji kaynaklarından rüzgar enerjisinin sınırsız olmasıyla öne çıktığı kaydedildi. Çalışmada, şöyle denildi: "Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin teknik olarak 88 bin megavat civarında olduğu hesaplanmıştır. Ancak bu potansiyelin 10 bin megavatlık kısmının kullanılabilir olduğu tahmin edilmektedir."

ZAMAN