Zehirlenmelerin yüzde 85'inin sebebi intihar

Dicle Üniversitesi (DÜ)'nin Güneydoğu'daki zehirlenmeleri araştıran çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, bölgedeki zehirlenmelerin yüzde 85'i intihar amaçlı, yüzde 15'i ise kazayla oluyor.


'Türkiye'nin güneydoğusundaki akut zehirlenme olgularının profili' konulu araştırmayı DÜ Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Davut Akın, Yard. Doç. Dr. A. Yekta Tüzün ve Yard. Doç. Dr. Timuçin Çil gerçekleştirdi. DÜ Tıp Fakültesi acil servisine 2005-2006 tarihleri arasında kabul edilen ve iç hastalıkları servisinde yatan akut zehirlenme vakaları incelendi. Sonuçlar Dicle Tıp Dergisi'nde yayınlandı. 18 yaş ve üstü hastaları kapsayan çalışmada 80 zehirlenme vakası ele alındı. Ocak 2005 ile Nisan 2006 tarihleri arasında 42 bin 219 olgu acil servise başvurdu ve bunlardan akut zehirlenme tanısı olan 80 vaka çalışmaya alındı. Bu olguların yüzde 68,8'ini kadın, yüzde 31,2'sini ise erkekler oluşturdu. İntihar amacıyla zehirlenmelerde kadınlar yüzde 67,6'lık bir orana sahipken erkeklerde ise bu oran yüzde 32,4 olarak tespit edildi. Araştırma sonuçlarında, zehirlenme olgularının çoğunluğunu yüzde 69,1 ile şehirde yaşayanlar, yüzde 39,7 ile ilköğretim, yüzde 36,8 ile de lise mezunları izledi. En sık ortaya çıkan klinik bulgular ise baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, karın ağrısı, bilinç değişikliği, sinirlilik, kardiyak aritmi, koma, solunum ve depresyon oldu

ZAMAN