Gül'den 3 onay
Ankara - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5798 sayılı ''Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', 5800 sayılı ''Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ve 5801 sayılı ''Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gül'ün her 3 kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5801 sayılı ''Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ise, Atatürk Orman Çiftliğinin (AOÇ) 258 bin 186 metrekare arazisi ile bu arazi üzerinde bulunan spor tesisleri ve müştemilatının, yapılacak bir protokolle 49 yıl süreyle bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne (GSGM) devrini öngörüyor.

Genel Müdürlük, spor alanlarının spor hizmeti ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere spor kulüplerine veya spor federasyonlarınca amacına uygun kullanımını teminen her türlü tedbirin alınması, denetimin yapılması ve gerektiğinde tahsislerin kaldırılması konusunda yetkili olacak. Bu alanda yapılan spor tesisleri, sporun geliştirilmesi dışında ticari bir amaç için kullanılamayacak, tahsis edilmeyecek.Genel Müdürlük tarafından yapılacak spor tesislerine verilecek izinden bedel alınmayacak.

mynet