Danıştay tetikçisi Arslan, Ergenekon sanığının avukatı

Danıştay saldırısına ışık tutan Ergenekon iddianamesi, çarpıcı bir bağlantıyı gözler önüne serdi. Danıştay tetikçisi avukat Alparslan Arslan, örgütün tutuklu sanıkları arasında yer alan Kuvayı Milliye Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Görüm'ün avukatlığını yapmış.
İddianamenin ek klasörleri arasında yer alan belgeye göre Görüm, 15 Nisan 2004'te Taran Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. isimli şirketteki yetkilerini, bir vekaletle Rasim Görüm'e devrediyor. Vekalet evrakına avukat olarak imzayı da Danıştay saldırganı atıyor. Arslan'ın kaşesi ve avukatlık bürosunun adresi evrakta ayrıntılı şekilde belirtiliyor.

Danıştay saldırısından 2 yıl önce Ergenekon sanıklarına avukatlık yapmış
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan ile Ergenekon terör örgütü arasında bir bağlantı daha ortaya çıktı. Ergenekon sanıklarında ele geçirilen ve davanın ek klasörleri arasında yer alan belgeler, karanlık ilişkiye ışık tutuyor. Bunlardan biri Kuvayı Milliye Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Görüm'e ait. Halen tutuklu bulunan Görüm, 15 Nisan 2004 tarihinde Taran Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. isimli şirketteki yetkilerini, bir vekaletle Rasim Görüm'e devrediyor. Buna resmiyet kazandıran evraktaki hukukçu, Danıştay tetikçisi avukat Alparslan Arslan. Derneğin merkezinde bulunan belgede avukat Alparslan Arslan'ın adı, soyadı, imzası, kaşesi, avukatlık bürosu adresi ve telefonları yer alıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün inceleyerek Alparslan Arslan'a ait olduğunu kesinleştirdiği evrak, şu kayıtla mahkeme dosyasına girdi: "15.04.2004 tarihli belgedir başlıklı dokümanda Hüseyin Görüm isimli şahsın, Taran Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şirketi vekili olarak Rasim Görüm isimli şahsı temsilci ve vekil tayin etmesi ile ilgili belge olduğu, bu belgede Danıştay saldırısını gerçekleştiren avukat Alparslan Arslan'ın isim ve imzasının bulunduğu, ayrıca bu belge üzerine kaşesini bastığı, belgeye hukukilik kazandırdığı görülmüştür."
Hüseyin Görüm, Enez'deki fabrikayı devretti "Belgedir" başlığını taşıyan ve altında avukat Alparslan Arslan'ın isim, imza ve kaşesi ile Hüseyin Görüm'ün isim ve imzasını taşıyan belgede şu ifadeler yer alıyor: "Edirne ili Keşan ilçesi Barağı köyü eski Enez yolu mevkii 16-0040 pafta 11 parselde kayıtlı 102 bin 900 metrekare yüzölçümlü gayrimenkul üzerine kurulu bulunan Keşanlı Süt Ürünleri Fabrikası'nın ve mütemmim cüzü ile sosyal tesislerin, demirbaşların, makine, teçhizat, alet, araçlar ve trafiğe kayıtlı muhtelif cins ve modeldeki hususi ve ticari araçlar gibi menkul mallarını; işbu işletmenin sahibi bulunan Taran Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin münferiden temsile yetkili şirket müdürü olan Suat Salih Kerküklü'nün tarafıma verdiği Kadıköy 8. Noterliği'nin 30.03.2004 tarih ve 9885 yevmiye numaralı vekaletnamesi gereğince iş takiplerini yapmaya, bilumum bayilerle bilumum anlaşmalar yapmaya ve imzalamaya, toplamaya, ruhsatlar almaya, yönetmeye, yürütmeye aylık 600 USD (Altı yüz Amerikan Doları) ödemek koşuluyla Rasim Görüm'ü temsilci ve vekil tayin ettim."

ZAMAN