'Berat Kandili, arınma için çok özel bir gece'Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Berat Kandili, içlerinde Allah'a kulluk görevini yerine getirmede kusur ve yanlışının olduğunu hissedenlerin, Yüce Allah'a yönelerek, O'nun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri gönüllerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gecedir." dedi.


Yüce Allah'ın af ve merhametine sığınarak günahlardan arınma, İlahi lütuf ve bereketlere erişebilmenin hemen her müminin temel gayesi olduğunu belirten Bardakoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üç ayların girmesiyle idrak etmeye başladığımız bu tür mübarek gün ve geceler, manevi hayatımızda öze dönme ve kendimizi yenileme fırsatı sunan, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasını sağlayan, İlahi af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan bereket yüklü zaman dilimleridir."
Bardakoğlu, mübarek gecenin sunduğu manevi iklimde beratımızı almanın yüce Rabb'imizin İlahi mesajına kulak vermekle mümkün olduğuna işaret ederek, mesajına şöyle devam etti: "Ahlakî erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını bir kez daha anlarız; başkalarının hak ve hukukuna riayetin temel dinî ödevlerimizden olduğunu, harama el uzatmanın, kul hakkı ihlalinin bizi İlahi mağfiretten uzaklaştıracağını biliriz. Yaradan'ına, kendisine, yakın-uzak çevresine ve bütün insanlığa karşı sorumlulukları bulunan bir varlık olduğumuzu bu gecede tekrar hatırlar, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgularız."
Nefret yerine sevgi ekelim Mübarek gecede, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışılması tavsiyesinde bulunan Bardakoğlu, şöyle dedi: "Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımız ve yararlı işlerimiz olduğunu fark edelim. İnsanı insan olduğu için sevip, Yaradan'dan dolayı hoş görüp dünyaya biraz da rahmet penceresinden bakalım. Etrafımıza kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumları ekelim. Yalan, gıybet ve iftira gibi bizi birbirimize düşman eden kötülüklerden uzak duralım. Düşmanlık, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak, dostluk, kardeşlik, huzur ve güven içinde bir hayat sürdürmeye gayret edelim. 'Mü'minler ancak kardeştirler', 'Parçalanıp bölünmeyin' ayetlerindeki tavsiyeleri bir kere daha düşünerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim. Sevgili Peygamberimiz'in (sas) ifadesiyle, birbirimizi sevmedikçe olgun imana sahip olamayacağımız gerçeğini unutmayalım. Toplumları sarsan sayısız sorunun yaşandığı günümüz dünyasında, huzur ve barışın, insanlık onuruna yakışır, aydınlık bir geleceğin inşası için hepimize görevler düşmektedir. Böyle feyizli ve bereketli gecelerde anne ve babamızın hayır dualarını alalım ve insanî ilişkilerimizi daha da güçlendirelim." Ankara, Cihan

ZAMAN