Ata'nın Amerikalılara Hitabı


Çankaya Köşkü, Türkiye’nin Kalbi Ankara'nın yayınlamasının yankıları devam ederken şimdi de, Atatürk’ün ABD’lilere hitap ettiği görüntüsünü yayınladı.
Çankaya Köşkü, Türk devrimi ile Sovyet devrimi arasındaki benzerliklere dikkat çeken Sovyetler Birliği yapımı "Türkiye’nin Kalbi Ankara" belgeselinin ardından şimdi de Atatürk’ün Amerikalılara hitabını içeren bir görsel dokümanı internet sitesinde yayınlamaya başladı.
Şimdiye kadar ender yayınlanan 2 dakika 19 saniyelik görsel doküman, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ABD’in ilk Türkiye Büyükelçisi Joseph C. Grew’i kabulünü içeriyor. ABD Büyükelçisi'nin de yanında hazır bulunduğu görsel dokümanda Atatürk, ABD halkına hitap ediyor. Atatürk, 1925 yılında çekilen bu görüntüsünde aynen şöyle diyor:
“Türk milletiyle Amerika milleti ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabii menşei hakkında birkaç söz söylemek isterim. Türk milleti tab’en demokrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa bunun sebeplerini muhterem sefirimiz Osmanlı İmparatorluğu’nun son devirlerine işaret ederek çok güzel ima ettiler. Diğer taraftan Amerika milletinin benliğini hissettiği dakikada istinat ettiği i’la ettiği demokrasidir. Amerikalılar bu mevhibe ile mümtaz bir millet olarak beşeriyet dünyasında arz-ı mevcudiyet eyledi. Büyük bir millet birliği kurdu. İşte bu noktadandır ki Türk Milleti Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir muhabbet hisseder. Ümit ederim ki bu müşahede iki millet arasında mevcut olan muhabbeti kökleştirecektir. Yalnız bu kadarla da kalmayacak belki tüm beşeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan mazi hurafelerini silmeye dünyayı sulh ve huzur sahasına sokmaya medar olacaktır.
Muhterem Amerikalılar,
Temsil etmekle mübahi olduğum Türk milletinin yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin insani gayesi işte bundan ibarettir. Bu yüksek gayede zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin Türk milletiyle beraber olduğunda şüphem yoktur.”
aktifhaber