Salih YAYLACI
salih@internethaber.com
TÜSİAD nasıl pozisyon alacak?
08 Eylül 2008 Pazartesi
Anlaşılan, Sayın Başbakan çok ama çok kızgın.
Haklı tarafları çok.
Medya tarafından yargısız infaza tabi tutulmuşların toplu sesi olarak, dozu biraz yüksek bir meydan okuma tarzı ile arkasını getireceğini ifade ederek “çok su götürecek bir hamuru” yoğurmaya başlıyor.
Gençlik yıllarımda adı Aydın Doğan olmasa da Rahmetli Turgut Özal"ın bu tarzda bir medya patronu ile kapışmasını hatırlıyorum.
O zaman ki görünen konu, medyanın demokrasilerde konumu ile ilgili idi.
Sonucunun ne olduğunu bilmiyorum, ama hatırlı kişilerin arayı bulduğunu tahmin ediyorum.
O gün ile bu gün arasında değişen çok bir şey yok aslında.
Şimdiki konu medyanın akçeli işleri ile ilgili.
Temel konu ise iktidarın nasıl paylaşılacağı.
Bir kısım medyanın, Başbakandan kişisel yapısı ve hayat tarzı olarak haz etmediğini cümle âlem biliyor.
Bazen eşi, bazen çocukları bazen de yakın çevresi üzerinden yıpratma kampanyaları vuku bulabiliyor.
Bu haz etmeme durumu o kadar kişisel ve belden aşağı noktalara vurmaya kadar yansıyor ki;
Bir diğer kısım medya ise, sadece bu karşıtlık ile aynı karede olmama adına yapması gereken yapıcı tenkitlerini bile ifade edemiyor.
Hal böyle olunca başta Doğan medyası olmak üzere, medyanın yarısı diğer yarısını “yandaş medya” olmakla itham ediyor.
Onlarda diğerlerini “kartel medyası” olarak tarif ediyor.
Bu tanım aslında çok da haksız değil.
Doğan medyası bu günlerde bu topluma sadece doğru haber vermek için yanıp tutuşan bir medya grubu değil.
Daha çok dev bir holdingin hak ve menfaatlerini koruma ve kollamakla görevli fedaisi gibi.
Medya genelde hükümet, siyasiler, şirketler ve şahıslar hakkında yayın yaparken her nedense konuyu gelişmiş demokrasilerde ki basın özgürlüğünden dem vurarak mesleki açıdan ele alıyor.
Ve her türlü itirazı sansür ve diktatörlük olarak tanımlıyor.
Ama aynı gelişmiş demokrasilerde medya etiği ve sınırlayıcı otokontrol mekanizmalarının ülkemizde kurulmasını bir türlü içine sindiremiyor.
Aynı diktatörlüğü kurduğu reklâm pastası çarkı ve ticari ilişkilerinde kullanmaya ise gayet meşru kılıflar bulabiliyor.
Ülkemizin medya-para-iktidar-ideoloji ilişkileri dün sağlıklı bir zeminde değildi, bu günde aynı ama umarım gelecekte farklı olur.
Aslında ben işin şu tarafındayım.
Medya, ülke menfaatleri açısından bile konuya yaklaşabilse, kendi Başbakanı hakkında Almanya menşeli Deniz Feneri Derneği hakkında, görülen bir soruşturma ile ilgili olarak kafalarda istifham oluşturucu bir yayın yapmazdı diye düşünüyorum.
Ülkenizin dünyanın merkezinde küresel bir oyuncu olarak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile oyun kurmaya çalıştığı bir vasatta Alman yargısının bile dile getirmediği bir takım iddiaları sanki varmış gibi manşetlere çekmek en azından farklı beklentilerle açıklanabilir.
Gerçi bu tarz bir yayını değil bir Başbakan, hiç kimse hak etmiyor.
Bunca kıyametin kopmasında bardağı taşıran görünür sebep, Almanya mahkemelerinde görülen, neticesi belli olmayan bir dava.
Sonuçlanmamış iddialara dayanan ve halen görülen bir davaya sınırlar ötesine geçerek müdahil olmak ancak bizim medyanın işgüzarlığı olabilir.
Ortada bizim bilemediğimiz bir tekeden süt çıkarma gayreti ve aceleciliği var.
Ama görünmeyen taraflarını Sayın Başbakan bize açıklayacağını ifade etti.
Almanya mahkemelerinde değil ama bizde görülmeye başlayan bu davanın sonucunu işin doğrusu, üsluptan rahatsız olsam da çok merak ediyorum.
Bu arada TÜSİAD, konuya neresinden ve nasıl müdahil olacak benim için ayrı bir merak konusu.
Ne de olsa Sayın TÜSİAD başkanının babası Aydın Doğan oluyor.
kaynak:internethaber