Gül, rektör yetkilerinden VAZGEÇİYOR


Cumhurbaşkanı Gül, atama yetkisini 'çok sağlıklı kurumlara' devretmeye hazır olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduğu bir yılda 50 üniversiteye rektör atayan ve her atamasıyla akademi dünyasında tartışmalara neden olan Abdullah Gül, bu yetkisini 'çok sağlıklı kurullara' devretmeye hazır olduğunu açıkladı. Abdullah Gül, dün TÜSİAD'ın "Türkiye'de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar" raporunun tanıtım toplantısında konuştu. Gül, "Üniversitelere çok büyük öncelik vermemiz, onların sorunlarının çözümü için üstün gayret göstermemiz Türkiye'nin geleceğine yapacağımız en büyük yatırımdır'' dedi. Gül, Türkiye'nin üniversiteler ve eğitim alanındaki standardlarını AB'ye uyarlaması, bunda vakit geçirilmemesi gerektiğini vurguladı. Üniversitelerin bugüne kadar farklı konularla gündeme geldiğini söyleyen Gül, "İdeolojik çekişmelerle, mücadelelerle, yasaklarla ve rektör seçimleriyle gündeme geldi üniversiteler. Tabii, üniversitelerimizde muhakkak ki çok başarılar da söz konusu" diye konuştu.
ÇEKİŞME DEĞİL DAYANIŞMA
Ancak üniversitelerin Türkiye'nin beklentilerini tam olarak karşılamadığı gerçeğine dikkat çeken Gül, araştırma geliştirme konusunda arzu edilen noktaya gelinmediğini, AB fonlarından yeterince yararlanılamadığını vurguladı. Gül, üniversiteler, TÜBİTAK ve iş dünyasının dayanışma ve işbirliği içerisinde birbirini tamamlayan bir harmoni içinde çalışmasını istedi. Abdullah Gül, üniversitelerde yeni bir dönemin başlamasını, herkesin çekişme değil, dayanışma içinde olması çağrısında bulundu. Gül, bu durumda üniversitelerin çok büyük bir sinerji doğuracağını belirtti. Daha önce üniversitelerde rektör seçimi tartışmalarından rahatsızlığını dile getiren Gül, bu konuda daha açık konuştu ve yetkisini devretmeye hazır olduğu mesajı verdi: "Rektör seçimlerinin üniversitelerde çok derin yaralar açtığını görüyorum. En gelişmiş ülkelerde, en gelişmiş üniversitelerde bu işlerin nasıl olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bunların giderilmesi gerektiği, bu tip konuların nihayette Cumhurbaşkanı'na bırakılmasının da doğru olmadığı kanaatindeyim. Ben gayet cesur bir şekilde, bu tip yetkileri çok sağlıklı kurumlara devretmeye hazır olduğumu da burada ifade etmek isterim."

GÜL'ÜN ÖNERİLERİ
Gül, üniversiteler için önerilerini de sıraladı: "Rekabeti muhakkak oluşturmak, üniversiteleri çok daha elastik bir yönetim tarzına kavuşturmak, fon üretebilen, ekonomi ve iş dünyasıyla iç içe olabilen ve kendi içinde performans kriterlerini geliştiren, üniversite içinde başarılı olan ile aşarılı olmayanı ayırt edecek, marifeti olanı teşvik edecek sistem getirmek. Yeni bir dönemi başlatmamız lazım. Ne kadar gecikirsek bu işlerin neticesini almakta da o kadar çok gecikiriz."

TEK TİP ELBİSE ELEŞTİRİSİ
TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ da "Her kuruma tek tip elbise öngören mevcut yasama korsesi, üniversitelerin kendi kurum profillerini inşa etmeleri ve sektörde çeşitliliğin gelişmesi önünde ciddi bir engel" dedi. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Başkanı Prof. Dr. Georg Winckler de "Geçiş dönemindeki Türk yükseköğretim sisteminin önceliği rektör seçimi olmalı" diye konuştu.

TÜSİAD RAPORUNDAN BAŞLIKLAR
* YÖK, politika öneren, eşgüdüm sağlayan ulusal organa dönüştürülmeli.

* ÜAK ve Rektörler Komitesi yerine Rektörler Komitesi kurulmalı.

* Performansa dayalı bütçeleme olmalı.

* Rektör seçimleri liyakat temeline dayandırılmalı ve seçimler tüm paydaşların -üniversite personeli ve öğrenciler, kurum dışı paydaşlartemsil edildiği bir kurul aracılığıyla, şeffaflığı ve gerçek anlamda rekabeti garanti edecek şekilde yürütülmeli

* Rektör, rektör yardımcıları ve genel sekreterden "rektörlük yönetim kurulu" kurulmalı.

* Yükseköğretim yerleştirme sistemi gözden geçirilmeli, paydaşların katılımı sağlanmalı.

* Yükseköğretime erişimin daha adil olması için mevcut destek sisteminin yaygınlaştırılmasının yanı sıra plan dâhilinde özel burs sistemi tesis edilmeli.

"ŞENGÖR'E AYRICALIK YOK"
YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, bir şirkette yöneticilik yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve üniversiteden atılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Prof. Dr. Celal Şengör'e ayrıcalık yapılmayacağını söyledi. Celal Şengör, hakkında yapılan soruşturma üzerine ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne başvurmuş, Akademi Başkanı da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı'na birer yazı göndererek bilgi istemişti. Bu girişimine karşın Şengör'e ayrıcalık yapılamayacağını belirten Özcan SABAH'a şöyle dedi: "Biz fiile bakarız. Yaptığı şey bir suç teşkil ediyorsa suç teşkil eder, ceza alması gerekiyorsa ceza alır, gerekmiyorsa almaz. Ayrıcalık yapamayız, öbür hocalara madem bu suçtan ceza verildi, bu hocaya da ceza verilebilir. Onu niye ayrı tutalım. Benim gönlüm bir öğretim üyesinin okuldan atılmasını hiçbir zaman istemez. Celal Şengör veya bir başkası olsun. Kesinlikle bunu istemem. Ama öyle bir suçtan başkasını da attıysak Celal Şengör'e nasıl ayrıcalık yapalım? Yasa açık, cezanın karşılığı olan tam madde de belli." Özcan, Şengör'ün dosyasına geçen toplantıda yoğunluk nedeniyle sıra gelmediğini, bir sonraki toplantıda konunun ele alınacağını da söyledi.

ŞENGÖR İŞ ARIYOR
Celal Şengör ise mektupla ilgili Zaman gazetesine gönderdiği açıklamada, Türkiye'yi şikâyet etmenin söz konusu olmadığını kaydetti, "İş aramak zorunda olabileceğimi anlattım. Yazılan mektup bu şartlarda yazılmıştır" dedi. (Sabah)

ensonhaber