Palin tek şeyle sahnede: SEKSİZM


Palin'le ortaya çıkan şey FEMİNİZM değil, SEKSİZM..
ABD'de seçim yarışı kızışıyor. Obama-Mcain arasında kızışan yarış Cumhuriyetçi Sarah Palin ve Demokrat Joseph Biden arasında da kıyasıya sürüyor. Akşam yazarı Nagihan Alçı, ABD'deki seçimler ve Palin üzerinden feminizm eleştirisi yapıyor.

Bugün ABD’yi içinde bulunduğu kısır söyleme sürükleyen, yeni fikirlerin ve radikal değişimlerin gelişmesini engelleyen iki kilit kavram var: Pozitif ayrımcılık (affirmative action) ve politik doğruculuk ( political correctness). Pozitif ayrımcılık dezavantajlı kabul edilen grupların toplumda daha eşit koşullarda var olmaları için onlara ayrıcalık sağlamak demek. Politik doğruculuk ise toplumdaki ayrımcılığı körükleyen, farklılıkları işaret eden sözcük ve imaların engellenmesi, yani bir nevi sosyal sansür.

ZENCİLER ve KADINLAR PASİFİZE EDİLİYOR
Bu iki kavram yüzünden Amerika’da özellikle iki grup dar bir çembere sıkıştı kaldı: Zenciler ve kadınlar. Politik doğruculuk aşkına zencilere “zenci” denemiyor örneğin. Kadınların cinsiyetine atıf yapılamıyor. Artık ülkede doğru dürüst mizah bile yapılamıyor. Pozitif ayrımcılık uğruna ise bu iki gruba ait insanlar pasifize ediliyor. Salt zenci ya da kadın olmak tercih sebebi sayılıyor.

SİYASET CAHİLİ KOKOŞ
Bu iki kısır yaklaşımın çarpıcı bir sonucu var şu günlerde karşımızda: Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin. (Obama’nın da zenci kotasından gruba dahil olduğu tartışılabilir ama onu bu yazının dışında tutuyorum) Bu, siyaset cahili, kokoş, “seksi anne” tiplemesi kadın pozitif ayrımcılık kotasından siyaset sahnesine oturuverdi. Gündemde olduğu konular pahalı kıyafetleri, dış politika konusundaki bilgisizliği, kürtaja karşı duruşu ve “çocuk da yaparım kariyer de” sloganı. (Alaska Valisi olmuş da nasıl olmuş ve ne yapmış, kariyer kısmını nasıl doldurmuş bu sloganın? Lütfen bilen varsa parmak kaldırsın!)

MUHAFAZAKAR ERKEKLERİN FEMİNİZMİ KEŞFİ
Palin “muhafazakâr erkek kanadın feminizmi keşfi” olarak niteleniyor. Bu keşif de kadın olmakla sınırlı. O kadın kimdir, ne yapar, feminizmin f’sinden haberdar mıdır, gibi sorular teferruatta kalmış. Bu yüzden “doğumdan birkaç gün sonra işe başladım” ya da “kızım tecavüzden bile hamile kalsa çocuğu doğurup bakmalı” tarzı söylemlerini dinleyip duruyor Amerikalılar.

PALİN TEK ŞEYLE SAHNEDE: SEKSİZM
Palin’in siyaset sahnesine feminizm rüzgârlarını getirdiğini düşünenler yanılıyorlar. Onunla birlikte sahneye gelen tek bir şey var: Seksizm. Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı, sürekli olarak kadın olduğunu hatırlatıyor. Onun politikacı olduğuna bir türlü sıra gelmiyor.

KADIN OLMAK BAŞLI BAŞINA BİR KRİTER
Beni tüm bu süreçte en çok rahatsız eden nokta şu: Feminizm ve kadın hakları konuları bu şekilde tüketim malzemesi haline getirilirken kadınların tek bir blok, hareketsiz ve homojen bir topluluk olduğu varsayımından hareket ediliyor. Sanki bir avuç yem ile karnını doyuracak bir tavuk sürüsü var ve o sürüye yemi o tavuklara benzeyen biri atarsa sorun çözülür!

İşte bu yüzden hâlâ kadın olmak başlı başına bir kriter sanki. “Kadın politikacı”, “kadın seçmen”, “kadın bilmem ne...” Erkekler lütfediyor, “ötekileştirdikleri” kadınları hatırlayıp kolluyorlar.

NEDEN BİZ 2. CİNSİZ DİYE AĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Sadece cinsiyeti sayesinde bir yerlere gelenler var oldukça kadınlar “biz neden ikinci cinsiz” diye ağlamaya devam edecektir. Çünkü kadın olmanın getirdiği rahatlıkla yayıldıkça yayılıyorlar. Tembelliklerine şık bir kılıf yaratıp, güzel bacaklar ya da şirin çocukları nedeniyle tercih edilmeyi bekliyorlar. (Sizce Palin’in CV’sine sahip bir erkek hayatta ne kadar yol alabilirdi? Vasat bir eğitim, ortalama ve hayli ezberletilmiş havasındaki söylemler, bilgisizlikten kaynaklanan gaflar...)

FEMİNİZM AFYON OLARAK KULLANILIYOR MU
Bu işte bir tuhaflık var. Acaba kadınlar “biz erkeklerle eşit olmak istiyoruz” derken içten içe bu, “zayıf olduğu için avantajlı” konumlarından memnunlar mı? Yoksa erkelerle aynı şartlarda toplumda mücadele etmek işlerine gelmiyor mu? Feminizm kelimesini afyon olarak kullanıp, mevcut düzenle flört mü ediyorlar?

ensonhaber