CHP'den Doğal gaz zammına araştırma


CHP Doğal gaz fiyatlarındaki artışı için meclis araştırması açılmasını istedi.
CHP, doğalgaz fiyatlarında ortaya çıkan artışın nedenleri ile enerji politikalarının vatandaşlara ve sanayicilere olumsuz etkilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Suha Okay imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, iktidarın izlediği yanlış enerji politikalarının; zamanında yeterli yatırım yapılmadığı için dışa bağımlılığı arttırdığı, enerji fiyatlarının, vatandaşlar ve sanayiciler açısından altından kalkılamayacak bir yüke dönüştüğü görüşüne yer verildi.

Türkiye'nin, doğalgazda dışa bağımlılık oranının yüzde 97 olduğu, elektrik üretiminin yüzde 45'inin doğalgazdan sağlandığı ifade edilen gerekçede, ''Siyasi iktidar, tercihini yenilenebilir enerji kaynaklarından yana kullanmadığı için son 6 yılda doğalgaz tüketimi yüzde 100 artmıştır. Enerji yönetiminde dağınıklık, yolsuzluk olayları, kötü yönetim, bugünkü sorunların baş nedeniyken, siyasi iktidar bu yanlış politikalarının bedelini sorumsuzca geniş halk kitlelerinin sırtına yüklemektedir'' denildi.RANT ANLAYIŞI
Gerekçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in, ''Arz güvenliği meselesi bizim değil, EPDK'nın sorumluluğunda'' şeklindeki açıklamasının, temel bir konuda bile Bakanlık ile EPDK arasında yetki ve görev anlaşmazlığını ortaya koyduğu savunuldu. Bu durumun, enerji yönetimindeki dağınıklığı net bir şekilde gözler önüne serdiğinin kaydedildiği gerekçede, arz güvenliğinden bile kendini sorumlu tutmayan bir anlayışın, sorunların çözümünde katkısı olmayacağı öne sürüldü.

Hazine Müsteşarlığınca Ağustos 2008'de yayınlanan 2007 Kamu İşletmeleri Raporunun, enerji KİT'lerinin yanlış yönetildiğini net bir şekilde ortaya koyduğunun ifade edildiği gerekçede, şu görüşlere yer verildi:

''Raporda, BOTAŞ'ın mali borçları ve finansman giderlerinin sürekli arttığı tespitinde bulunulmuştur. Bu süreçte BOTAŞ nakit ihtiyacını banka kredisi kullanarak ve vergi borçlarını ödemeyerek gerçekleştirmek zorunda kalmış, sadece 2007'de 401 milyon YTL faiz ödemek zorunda kalmıştır.

EÜAŞ-HEAŞ'tan sonra BOTAŞ'a en yüksek borçlu kamu kuruluşu Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Halktan topladığı doğalgaz paralarını ödemeyerek BOTAŞ'ı faiz sarmalına sokan zihniyetin, bugünkü portrede de sorumluluğu olduğu açık bir gerçekliktir. Bununla birlikte enerji sektöründe yaşanan ve BOTAŞ üst yönetiminin neredeyse büyük bir bölümünün tutuklanmasına neden olan yolsuzluk olgusu da siyasi iktidarın enerji sektörüne rant anlayışıyla yaklaştığını ortaya koymaktadır.''


YATIRIMLARIN ZAMANINDA YAPILAMAMASI
Önergede, doğalgaz zamlarının, enerji KİT'lerinin kötü yönetilmesinden, yenilenebilir enerji kaynakları yerine, dışa bağımlılığı artıran yanlış enerji politikalarından, yatırımların zamanında yapılamamasından kaynaklandığı savunularak, ''Hem zammın nedenlerinin hem de yoksul halk kesimlerinin zamdan kaynaklanan sorunlarının nasıl giderileceğinin Meclisimizce ivedilikle ele alınması gerekmektedir'' denildi. (AA)


ensonhaber