Ankara 26. Asliye Mahkemesi Hakimi Mahmut Kaya, boşanma davası ile ilgili ikili konuşmaları izinsiz olarak kaydederek mahkemeye delil olarak sunan V.C.T.’yi kişiler arasındaki konuşmaları dinlemek, kayda almak ve bundan yarar sağlamak suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı.


ANKARA 26. Asliye Ceza Mahkemesi, boşanma davasında, karısı S.T.’nin görüşmelerini izinsiz olarak kaydedip, mahkemeye delil olarak sunan koca V.C.T.’yi "gizliliği ihlal" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı erteleyen mahkeme, kocanın 1 yıl denetim altında tutulmasına karar verdi. Ankara 26. Asliye Mahkemesi Hakimi Mahmut Kaya, ilginç bir karara imza attı. Son kararı Yargıtay’ın vereceği davada Hakim Mahmut Kaya, gerekçeli kararında olayı şöyle anlattı:

İzinsiz kaydetti

Sanık V.C.T., boşanma davası ile ilgili olarak yapılan ikili görüşmeleri, konuşmaları izinsiz olarak kaydetmiş ve boşanma davasına çözümleri yapılmış 8 sayfadan ibaret CD kayıtları delil olarak sunmuştur. Boşanma davasına esas olmak üzere ortak ikametgahta evlilik birliğine ilişkin yapılan konuşmaları şikayetçinin bilgi ve rızası dışında kaydederek, kanıt olarak kullanması, atılı suçu işlediğine dair hükmün kurulması uygun görülmüştür.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, oluş şekli itibarıyla, sanığın fiilinin kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları rızası dışında ses kaydı ile kaydedip yarar sağlamaya çalıştığı anlaşılmıştır.

Sanığın subute eren kişiler arasındaki konuşmaları dinlemek ve kayda almak ve bundan yarar sağlamak suçundan, TCK 133/3 maddesince 6 ay hapis ve 6 adli gün para cezası ile cezalandırılmasına; sanığın yargılama süresince gösterdiği pişmanlık ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizce kanaat oluştuğundan hapis cezasının ertelenmesine, sanığın bir yıl süre ile denetim altında bulundurulmasına, denetim süresince kasıtlı bir suç işlenmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verildi.

. . . . . . . . . . . . . . .

Kaynak: hurriyet.com.tr