Başsavcılık Fethullah Gülen hakkında yürütülen soruşturmada soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi


ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Fethullah Gülen hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya değiştirmeye teşebbüs etme" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.
Terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Mustafa Gürmeriç’in şikayeti üzerine, Gülen hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.
Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin tarafından yürütülen ve 30 Ekimde tamamlanan soruşturmada, Fethullah Gülen hakkında, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi.
Kararda, Mustafa Gürmeriç’in, 18 Haziran 2008 tarihinde, Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazmış olduğu dilekçede, özetle "Fethullah Gülen’in, mevcut anayasal düzeni değiştirmek ve laiklik ilkesini kaldırarak yerine şeriat esaslarına dayalı devlet kurma amacı güttüğünü, bu amaca ulaşmak için siyasi bir takım girişimlerde bulunduğunu, kurduğu ticari şirketlerin gelirlerini aktararak AKP’nin seçimleri kazanması için parasal destekte bulunduğunu" iddia ettiği aktarıldı.
Gürmeriç’in daha önce de benzer iddialarda bulunduğu ve bu nedenle yürütülen başka bir soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildiği anımsatılan takipsizlik kararında, ayrıca Gülen hakkında daha önce Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan ve Ankara 2 Nolu DGM’den devren gelerek 2000/124 esas sayısını alan yargılama sonucunda beraat kararı verildiği, bu kararın Yargıtay 9. Ceza Dairesince onandığı kaydedildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının onama kararına yaptığı itirazın ise Yargıtay Ceza Genel Kurulunca 24 Haziran 2008’de reddedildiği ve Fethullah Gülen hakkındaki beraat kararının kesinleştiği belirtildi.
Kararda, "Bugüne kadar Gülen’in başka bir eyleminin tespit edilmediği, şikayetçi Gürmeriç’in iddialarının ise daha önceki iddialarından farklı olmadığı anlaşıldığından CMK’nin 172/1. maddesi gereğince kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.
radikal