Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın rektörlere gönderdiği, "Türbana izin verin" genelgesinin yürütmesinin durdurulması kararına yapılan itirazı reddetti.

Gazi Üniversitesi, ODTÜ, Van Üniversite Öğretim Elemanları Dernekleri, Üniversite Konseyleri Derneği ve Tüm Öğretim Üyeleri Derneği, üniversitelerde türban serbestliğini öngören Anayasa’nın 10 ve 42. maddelerindeki değişiklik uyarınca uygulama yapılmasına ilişkin 24 Şubat 2008 tarihli YÖK genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

İptal edilmişti

Danıştay 8. Dairesi, söz konusu genelgenin yürütmesini durdurmuştu. Daire, rektörlüklere gönderilen bildirimi yetki unsuru yönünden kanuna uygun bulmayarak, YÖK Başkanı’nın tek başına işlem tesis ederek düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığına işaret etmişti. YÖK, karara itiraz etmişti. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dairenin gerekçelerine katılarak YÖK’ün itirazını reddetti. YÖK genelgesinin dayanağı olan, Anayasa’nın 10 ve 42. maddelerinden yapılan değişiklik Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmişti.


hurriyet