Seçimler yaklaştıkça, AKP'li üyeler de son 'girişimlerini' yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, meclis üyesi AKP'li İsmail Akyıldız'ın ortakları arasında bulunduğu düşük yoğunluklu 18 bin metrekarelik araziyi, plan tadilatıyla turizm ve ticaret alanına alarak, değerine değer kattı.

İstanbul'un en değerli bölgeleri arasında yer alan Etiler Akmerkez-Levazım Yolu üzerinde bulunan arazi üzerindeki inşaat alanı yapılan plan tadilatıyla 8 bin 500 metrekareden, bodrum katlar hariç 36 bin metrekareye çıkartıldı. Arazi serbest yükseklikte ve 2 emsalle, konut, ticaret, otel ve rezidans alanına alındı. Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma yapmadan, 7 dönümünü yola kattığı arsası için 50 milyon YTL'lik dava açan AKP'li üye İsmail Akyıldız, yapılan plan tadilatıyla hem açtığı davadan vazgeçti, hem de arazinin önünden geçen yolun 200 metrelik kısmına tünel ve tünel üstü park yapmayı kabul etti.

CHP'lilerin karşı oy verdiği, Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü'nün 2960 sayısı Boğaziçi Yasası'na aykırı bulduğu ve son kararı Anıtlar Kurulu'nun vereceği Etiler'deki 18 dönümlük arsanın 1984 yılından beri sahibi olduklarını belirten meclis üyesi İsmail Akyıldız, "Tünel ve üstüne park için 15 milyon dolar harcayacağız. Bin metrekare alanı da tünel yol için bedelsiz terk edeceğiz. İstanbul'un otel ihtiyacına katkıda bulunacağız" diye konuştu.

Şişli'de ortağı olduğu kaçak bir binanın, sağlık alanına alınarak yasallaştırılması iddiasıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin AKP'li Üyesi İsmail Akyıldız'a, bir kıyak daha yapıldığı ortaya çıktı.

18 dönümlük arazi, 1984 yılında satın alındı

Akyıldız, İstanbul'un en gözde semtlerinden Etiler'de, Akmerkez-Levazım Yolu üzerinde yer alan 18 dönümlük araziyi, 1984 yılında satın aldı. Dokuz ortağı bulunan ve 1998 onanlı nazım imar planında düşük yoğunluklu konut ve yeşil alanda kalan arazinin 7 dönümü, 2000 onanlı Akmerkez-Zincirlikuyu Bağlantı Yolu Planı ile yola katıldı.

2005'te plan tadilatı için başvuruldu

Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma yapmadan, arazinin yedi dönümünü yola katmasından sonra, arazi ile ilgili Nisan 2005'te Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü'ne plan tadilatı başvurusu yapıldı. Arazi sahipleri, 2 emsal ve serbest yükseklik koşullarıyla arsanın ticaret ve turizm alanına alınmasını talep etti. Emsalin de brüt parsel üzerinden hesaplanması istendi.

Üç kez müdürlüğe iade edildi

Meclis üyesi Akyıldız ve ortaklarının talebi, 2005 yılı Mayıs ayından itibaren üç kez Büyükşehir Belediye Meclis'e geldi ve her defasında eksiklikleri nedeniyle, müdürlüğüne iade edildi.

Planlama Müdürlüğü: 27 bin 500 metrekarelik inşaat artışı var

Arazi ile ilgili tadilat teklifi Ekim ayında dördüncü kez İBB Meclisi gündemine geldi. Hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu için görüşlerine başvurulan Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü, bölgede geçerli olan meri planlara göre 8 bin 500 metrekaresi yani yüzde 47'si konut alanı, geri kalanı yol ve yeşil alan olan arazinin ilgili teklifle yüzde 83'ünün yani 15 bin metrekaresinin ticaret ve turizm alanına alındığını, yeşil alanın iptal edildiğini, yapı emsalinin de brüt parsel üzerinden 2'ye çıkartıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu göre parseldeki inşat artışının, bodrum katlar hariç zemin üstünde 27 bin 500 metrekare olduğu, ancak parselin iki cephesi arasındaki kot farkının fazla olması nedeniyle, kotun altında kalan yerler iskan edilebilir, emsale dahil değildir ve kot Peker Sokak'tan alınacaktır notları ile inşaat artışının daha yükseleceği görülmektedir..."

Boğaziçi Yasası'na aykırı

Planlama Müdürlüğü, teklifi 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'na aykırı bularak, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, emsal teşkil edici, plan bütünlüğünü bozucu ve yeşil alan donatısını azaltıcı olarak değerlendirdi. Müdürlük, silüet etüdünde 100 metre yükseklik belirlendiğinin altını çizdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü de olumsuz görüş vererek, arsadaki yeşil alanının korunması gerektiğini bildirdi.

Siyah puntolarla vurgu yapıldı

Müdürlük Boğaziçi Yasası'nın 10. maddesine de, görüşünde özellikle vurgu yaptı. 2960 sayılı kanunun ana amacı, "İstanbul Boğaziçi Alanı'nın kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözeterek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu arttıracak yapılanmayı sınırlamaktır" şeklinde özetleyen Planlama Müdürlüğü siyah puntolarla şunları vurguladı: "2960 sayılı Boğaziçi Yasası'nın 10. maddesinde etkilenme bölgesinde kalan konut alanlarında taks 0.15, h: 15,50 metre yapılanma olabileceği hüküm altına alınmış olup, söz konusu teklif ile parselde e:2'nin üzerinde konut yapılaşmasının yolu açılmakta, anılan kanunun verdiği konut yapılaşma şartlarının çok üzerinde ve dolayısıyla 2960 sayılı yasanın 10. maddesine aykırı olmaktadır..."

Müdürlük, emsal dışı tutulan 2 kat bodrum ile birlikte emsalin 2.83'e çıkacağına da dikkat çekti.

Belediyeye 50 milyon YTL'lik dava açıldı

Plan tadilatı ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, 2007 yılında İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, Büyükşehir Belediyesi aleyhine 50 milyon YTL'lik kamulaştırmasız el atma davası açıldı.

AKP'lilerin oylarıyla kabul edildi

Akyıldız'ın belediye aleyhine açtığı bu davadan vazgeçmesi şartını koyan İmar Komisyonu, Akmerkez-Levazım Karayolu Tüneli Projesi için bin metrekare alanın bedelsiz terk edilmesi ve parselin yola cepheli olduğu bölümün üstünü kapatarak, tünel üstü park yapılması karşılığında teklifi tadilen uygun gördü. Ancak, sadece 2 bodrum katın iskan edilmesine ve emsal dışı tutulmasına karar verildi. Plan tadilatı teklifi, CHP'li üyelerin muhalefetine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Arazide kayıp yok

Plan tadilatının brüt parsel üzerinden yani 18 bin metrekare üzerinden yapılmasıyla, kamulaştırmasız olarak yola giden ve davaya konu olan 7 dönümlük alan ile diğer terklerle yaşanan kayıplarda ortadan kalkmış oldu.

İnşaat alanı 4 kat arttı

Normal planlara göre arazi üzerine 8 bin 500 metrekarelik bir inşaat yapabilecekken, yapılan bu plan tadilatıyla inşaat alanı, bodrum katları hariç 36 bin metrekareye çıkartılmış oldu. Emsal dışı tutulan 2 kat bodrum ile birlikte 2.83'e çıkan emsalle birlikte inşaat alanı 50 bin metrekarenin üzerine çıkacak.

Bölgedeki emlakçılar, yeni yapılan normal bir binadaki sıfır dairelerin metrekare fiyatının 4-5 bin dolar olduğunu, rezidans tarzı bir binada ise metrekare fiyatlarının 8 ila 10 bin dolar arasında değiştiğini belirtti. Bölgede geçerli olan planlara göre 42 milyon doları bulacak olan kazanç ise bu plan tadilatı ile en az 300 milyon dolara çıkmış oldu. Emsal dışında tutulan bodrum katlarıyla bu kazancın katlanacağı belirtiliyor.

Son kararı Koruma Kurulu verecek

Meclis kararı, 2960 sayılı Boğaziçi Yasası gereği Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayına sunulacak.

"Yoğunluğa karşı çıktık"

Alınan karara şerh koyduklarını belirten CHP Grup Başkanvekili Kemal Akar, "Meclisten çıkacak bu karar Anıtlar Kurulu'na da gidecek. Kararın buradan döneceğine inanıyoruz. Böyle bir aşamada 2 emsalle yoğunluk getirilmesini uygun bulmadık. Beşiktaş'a bir yoğunluk getiriyor. Bu 1'e, 1.25'e indirilebilir. Makul olan neyse o kullanılır" dedi.

"Otel ve rezidans yapacağız"

1984 yılından beri arsanın sahibi olduklarını belirten AKP'li Meclis Üyesi İsmail Akyıldız, yapılan plan tadilatı ile ilgili şunları söyledi:

"Burada 9 blok halinde konut yapma hakkımız vardı. Ama asker gibi 9 bloğu yanyana dizmektense, plan değişikliğiyle 2 blok halinde 5 yıldızlı otel ve rezidans yapmayı daha uygun bulduk. İki kat bodrum emsale dahil değil. Buraları kongre amaçlı kullanacağız. Belediye aleyhine açtığımız 50 milyon YTL'lik davadan vazgeçiyoruz. Ayrıca, bölgede 200 metrelik tünel ve üstüne park için 15 milyon dolar harcayacağız. Bin metrekare alanı da tünel yol için bedelsiz terk edeceğiz. Otel için bize 10 dönümlük bir alan kalıyor. İstanbul'un otel ihtiyacına katkıda bulunacağız. İyi bir yatırım olacağı kanaatindeyiz."
Haber: GG