Gülay Çokay hakkında zimmet suçundan verilen beraat ve zamanaşımı kararı bozuldu. Yurtdışına kaçan eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Çokay hakkında zimmet suçundan verilen beraat ve zamanaşımı kararı, Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay, hayali kömür dağıtımının, ’İhtisalen zimmet’ suçunu oluşturduğuna ve zamanaşımı uygulanamayacağına karar verdi. Bu karar, belgesiz yardım dağıtılması durumunda valilik ve belediyelerdeki sorumluların da ’zimmet’ten yargılanmasının yolunu açtı.

YARGITAY 5. Ceza Dairesi, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski Şişli Belediye Başkanı Gülay (Aslıtürk) Çokay ile eski belediye başkan yardımcısı Altan Demirel’in de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkındaki davayı karara bağladı. Temyiz incelemesi sonucu, ’Zimmet, bu suça iştirak, resmi kuruma ait malın satışına fesat karıştırmak suretiyle irtikap, görevi kötüye kullanma’ suçlarından verilen beraat ve ’zamanaşımından ortadan kaldırma kararları’ Yargıtay’ca kaldırıldı.

Karar oybirliğiyle alındı

Çokay hakkındaki beraat ve zamanaşımından düşme kararlarını oybirliği ile bozdu. Yargıtay, Çokay’ın belediyenin yan kuruluşu ŞİPA kanalıyla şehit aileri ile yardıma muhtaç kişilere, kömür, yiyecek, giyecek ve gıda yardımı yapılmış gibi göstererek mal edinmelerini ’ihtilasen zimmet’ saydı. Kararda, "Sanıkların kimlere ne kadar kömür teslim edildiğini kanıtlayan hiçbir bilgi ve belge bulunamamıştır" denildi. Yargıtay, 1.1 milyon YTL’lik İller Bankası kredisiyle ilgili olarak da Çokay’ın zimmetten yargılanmasını istedi. İngiltere’de olan Çokay, gıyabında 12 yıldan az olmamak üzere ağır hapis istemiyle yargılanacak.

Belgesiz yardım zimmet sayıldı

YARGITAY’ın bu kararı, seçim öncesi yardım paketi dağıtan AKP’li belediyeler, valilikler ve resmi kurumlar için de örnek karar niteliği taşıyor.

Geçmişe dönük işleyecek

Çokay gibi hayali yardım yapan, kömür, yiyecek, giyecek ve benzeri yardımları kanıtlayamayanlar 12 yıldan az olmamak üzere ’İhtilasen zimmet’ suçundan yargılanabilecekler. Belediyeler ve bu tip yardım dağıtan kuruluşların geçmişe dönük yaptıkları yardımları da dava zamanaşımı süresinde saklamaları gerekecek. Yardım alanların şikáyeti ya da belediye hesaplarının denetimi sırasında usulsüzlük tespit edilmesi halinde bu belgeler gerekecek. Seçim öncesi önce kömür daha sonra yardım paketi dağıtımına hız veren AKP’li belediyelerin ve valiliklerin bu yardımları tutanakla dağıttıkları belirlendi.

Haber: Hürriyet