Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi tarafından 26 ilde 4 bin 322 kişiyle yapılan anket Türk halkının, ekonomik krizde hükümetin başarısız olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.


Ankete katılanların yüzde 72.3’ü AKP hükümetinin ekonomik kriz karşısında başarılı olamadığını, yüzde 27.7’si ise başarılı olduğunu söyledi.

Kazancının çok iyi olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10.4, kazancının geçimine yettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 15.1, çok kötü olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 23.7 çıktı.
Yüzde 14.5’i geçim sıkıntısı çektiğini belirtirken, yüzde 36.3’ü borçlanarak geçinebildiğini söyledi.

Krizden çok fazla etkilenenlerin oranı yüzde 53.7, etkilenenlerin oranı yüzde 39.9, etkilenmediğini bildirenlerin oranıysa yüzde 6.4 çıktı.

Kriz altı ay 1 yıl sürer diyenlerin oranı yüzde 22.1, 1-2 yıl sürer diyenlerin oranı yüzde 31.1, iki yıldan fazla süer diyenlerin oranıysa yüzde 16.4 oldu.

Yüzde 21.9’u işyerini küçülteceğini, yüzde 20.4’ü aile harcamalarını keseceğini, yüzde 19.3’ü ise işten personel çıkartacağını belirtti.
(Milliyet)