CHP'de sıra KÜRT AÇILIMINDA


Güneydoğulu CHP'liler Kürt açılımı istiyorCHP’nin 21 Aralık’ta toplanacak olan Tüzük ve Program Kurultayı için
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden gelen parti delegeleri, “Kürt açılımı” talep etti.

Diyarbakır İl Sekreteri, avukat Mahmut Şevketoğlu, genel merkezdeki Tüzük ve Program Kurultayı Toplantısında, delegelerin, CHP’nin Kürt sorununu programına almasından, Kürt Enstitüsü kurulmasına kadar farklı içerikteki taleplerini içeren bildiriyi okuyarak, yönetime iletti.
CHP’de halen tartışması ve yankıları süren “çarşaf açılımı”ndan sonra şimdi de “Kürt açılımı” gündemde. 21 Aralık’ta gerçekleştirilecek Tüzük ve Program Kurultayı öncesinde, 3 Aralık’ta CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katılan CHP Diyarbakır İl Sekreteri avukat Mahmut Şevketoğlu, partinin Doğu ve Güneydoğu delegelerinin taleplerini, bir bildiriyle yöneticilere iletti.

KÜRT SORUNUNU CHP ÇÖZER
“Kürt sorununu CHP’nin çözebileceğini” vurgulayan Şevketoğlu, şunları söyledi: “Kürt sorununun Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP’nin çözebileceği ve sorunun çözümlerini CHP’nin formüle edebileceği, programında açıkca belirtmelidir.

Ülkemizin en yaygın 2 halkından biri olan Kürt halkının sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik bir ana başlık açılması ve bu başlık altında özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yönelik kalkınma modelleri, iç barışın sağlanması ve terörün minimize edilmesinin hedefleri ortaya konulmalıdır.

Halkların entegre sorunu

Kürt sorunu bir terör sorunu olmayıp, hakların entegre olamama sorunudur. Geçmişte yaşanan olumsuzluklar ve günümüzde bir kısım topluluk veya örgütlerin de bilinçli davranışları neticesinde Kürt sorununu terör sorunu gibi yansıtma ve kalıcılaştırma algılaması yaratılmak istenmektedir.”

Örgütten destek

Toplantıdaki Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi delegelerinin tamamının alkışlarla da destek verdiği bildirideki taleplerin parti programında yer alması için yoğun çaba harcandığı öğrenildi. Bildiriyi hazırlayan Şevketoğlu, VATAN’a yaptığı değerlendirmede, “Kürt sorununun çözümü taleplerinin partimizin programında yer alacağını düşünüyoruz. Bu taleplere toplantıdaki 81 il delegesi ve özellikle Doğu’lu delegeler tam destek verdi” dedi.

Şevketoğlu’nun bildirisini desteklediklerini belirten Ağrı İl Başkanı Bedir Sayan, “Bölge halkı, dil ve din arasında sıkışıp kalmıştır. Bir yanda din
istismarı, diğer yanda Kürt milliyetçiliği halkı bıktırmış durumda. Buradaki sorunu çözecek tek parti CHP’dir” görüşünü dile getirdi.

Enstitü ve fakülte talebi

Şevketoğlu, Kürt açılımı kapsamında CHP’li Doğu ve Güneydoğu Anadolu
delegelerinin ortak taleplerini şöyle sıraladı:

* Konuya Türkiyeliliğe ve Türkiye vatandaşlığına güçlü vurgular yapılarak girilmeli, Türkiye vatandaşlığı birincil anlamda öne çıkarılmalıdır.

* Kürtler ana dilini özgürce kullanabilmelidir.

* Zorunlu eğitim sonrasında isteyenler okullarda açılacak seçmeli dersler yoluyla veya özel dersaneler, kurslar gibi kurumlar kurarak özgürce öğrenebilmeleri ve öğretebilmelerine imkan tanınmalıdır.

* Değişik kültürel etkinliklerde bulunabilmeleri, kendi kültür ve folklorlerini öğrenme ve öğretmeleri için başta bölge üniversiteleri olmak üzere, üniversitelerde “Kürt Dili ve Edebiyatı” fakülteleri açılması, Kürt kültürünün geliştirilmesi ve yaşatılması için “Kürt Kültürünü Geliştirme ve Araştırma Enstütülerinin kurulması” gerekmektedir.

* Partimizin 1989 yılında açıklamış olduğu Kürt raporu ve sorunun çözümüne yönelik öngörüleri hayata geçirilememiştir. Partimizin önünde iktidar olma şansı artık çok yüksek olduğundan bu rapor, günümüz koşullarına uyumlanıp, yeniden değerlendirmeli ve çözüm önerilerini somut bir şekilde parti programında belirtmelidir.

ensonhaber