HaberTürk.Yeni yapılanma geliyor...

19.12.2008 13:38CHP, 21 Aralık Pazar günü gerçekleştireceği 14. olağanüstü kurultayda parti tüzük ve programında değişikliğe gidecek.

CHP, Sheraton Oteli’nde yapılacak olağanüstü kurultayla tüzük ve programını yenilemeyi, partiyi daha dinamik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.
İllerden gelen temsilcilerden oluşan Parti Programı ile Kurultay Yönetmeliği
Hazırlık Komisyonu tarafından son şekli verilen tüzük ve program taslağı
kurultayda delegenin oyuna sunulacak. Tüzük taslağında, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Buna göre MYK’da genel başkan ve genel sekreterin yanı sıra görev alanları belirlenen 13 genel başkan yardımcısı görev yapacak. MYK üyeleri ve genel sekreter Parti Meclisi içinden genel başkan tarafından belirlenecek.

Yeni yapılanmada genel sekreter yardımcılıkları ve genel saymanlık kaldırılarak görevleri genel başkan yardımcılarına devredilecek. Genel sekreterin görevleri de yeniden düzenlenecek. Genel sekreter, resmi kurumlarda partinin temsil edilmesi, yazışmalar, hukuk işleri ve örgütten sorumlu olacak. Bu arada, genel başkan adaylığı için kurultay salonunda delegenin yüzde 20’sinin imzasının alınmasına yönelik tüzük hükmünün kaldırılması ve Parti Meclisi seçimlerinde blok liste yerine çarşaf liste yönteminin kullanılmasının da aralarında bulunduğu bazı öneriler komisyonda aşamasında reddedilmişti.

Kurultayda, milletvekili ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan 150’si doğal delege olmak üzere toplam 1226 delege oy kullanacak. Tüzük ve program
değişikliklerinde kurultaya katılan delegelerin çoğunluğunun oyu yeterli olacak.

AJANSLAR