Ankara'nın havası çarpıtıldı


Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın hava kalitesiyle ilgili açıklama yaptı.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 istasyondaki kükürtdioksit ölçümlerine göre Kasım 2008 ortalama değerinin 18 mg/m3, Aralık 2008'in ilk 15 günlük ortalamasının ise 22 mg/m3 olduğu belirtilerek, bu değerlerin Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nin öngördüğü 400 mg/m3 değerinin oldukça altında olduğu kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın hava kalitesiyle ilgili tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, 18 Aralık 2008 tarihinde online olarak yayınlanan ham verilerin, bir gün önceki verilerle karşılaştırılmadan ve doğruluğu araştırılmadan basına yansıtıldığı ve bazı bilim adamlarının da konuyu yeterince incelemeden bazı yanlış değerlendirmeler yaptığı kaydedildi.
KONTROL AĞI YENİLENDİ
Ankara'nın hava kalite kontrolünün 1970 yılından beri Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı tarafından yarı otomatik cihazlarla yapıldığı
hatırlatılarak, 2004-2006 yılları arasında yürütülen bir Avrupa Birliği projesi ile Ankara'nın hava kalite kontrol ağının yenilendiği ifade edildi. Sistemin iki yıldan beri deneme amaçlı çalıştırıldığı ve henüz kesin kabulünün yapılmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm elektronik sistemlerde olabileceği gibi bu sistemde de zaman zaman arızalar olabilmekte, bu arızalar garanti kapsamı içerisinde üstlenici firma tarafından en kısa sürede giderilmeye çalışılmaktadır. 18 Aralık 2008 tarihinde de Sıhhiye'deki istasyonun partikül ölçüm cihazının pompa sisteminde bir arıza olmuş ve sonuçlar bir saat önceki değerlere göre çok yüksek olarak hatalı rapor edilmiştir.
Durum teknik ekip tarafından fark edilerek, sorunun giderilmesi için ilgili firma haberdar edilmiş ve firma tarafından pompanın değiştirilmesi için sipariş verilmiştir. Bakanlığımızca yapılan faaliyetler tüm açıklığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
WEB SAYFASINA AKTARILIYOR
Hava kalitesi ölçüm raporları da sistemin özelliğinden ve yazılım programı gereği ham veriler, online olarak Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nın web sayfasına aktarılmaktadır. Ölçüm değerleri, daha sonra hava kalite kontrol laboratuvarı personeli tarafından doğrulanmakta ve onaylanmış ölçüm olarak kayda geçmektedir.
18 Aralık 2008 tarihinde online olarak yayınlanan bu ham veriler, bir gün önceki verilerle dahi karşılaştırılmadan ve doğruluğu araştırılmadan basına yansıtılmış, maalesef bazı bilim adamlarımız da konuyu yeterince araştırmadan bazı yanlış değerlendirmeler yapmışlardır. Sıhhiye istasyonundaki arıza nedeniyle arıza giderilinceye kadar ölçümlere ara verilmemesi için Çevre ve Orman Bakanlığı'nın mobil ölçüm cihazı getirtilmiş ve ölçümlere başlanmıştır.
Konu, 19 Aralık 2008 tarihinde tüm açıklığıyla bir basın toplantısı yapılarak kamuoyuna duyurulmuştur. Buna rağmen takip eden günlerde medyada Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nı itham edecek tarzda bir takım haber ve yorumların devam ettiğini üzüntüyle izlemekteyiz. Öte yandan şu hususun da altını çizmeliyiz ki; kalitesiz kömür yakılmasına bağlı olan en önemli gösterge kükürtdioksittir.
ORTALAMA DEĞER DÜŞÜK ÇIKTI
Kükürtdioksitle ilgili 8 istasyonda yapılan ölçümlerde Kasım 2008 ortalama değeri 18 mg/m3 tür. Aralık 2008 ilk 15 gün ortalaması ise 22 mg/m3 tür. Bu değerler Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nin öngördüğü 400 mg/m3 değerinin oldukça altındadır. Partiküler madde, motorlu taşıtlardan, yerden kalkan tozlardan, meteorolojik olaylardan, genel insan faaliyetlerinden ve evsel ısınmada kullanılan kömür vb. yakıtlardan kaynaklanmaktadır.
8 istasyonun Kasım ayı ortalaması 84 mg/m3 olarak saptanmıştır. Aralık 2008 ilk 15 günlük ortalama değer ise 92 mg/m3 tür. Bu değerler de Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nin öngördüğü 300 mg/m3 değerinin altındadır."

ensonhaber