Vatandaşlıktan 1982 yılında çıkarılan Yılmaz Güney'in kaydının 13 Nisan 1993'te nüfus kütüklerinde canlandırıldığı, 9 Eylül 1994'de ise ölüm kaydının işlendiği öğrenildi.

Yılmaz Güney'in vatandaşlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın 25 Ağustos 1982 tarihli teklifine istinaden; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasına 2383 sayılı kanunla eklenen (g) bendi uyarınca, Bakanlar Kurulu'nun 6 Aralık 1982 tarihli kararıyla kaybettirilmişti.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasına 2383 sayılı kanunla eklenen (g) bendi, 3808 sayılı kanunla kaldırıldığından, 13 Nisan 1993'te Güney'in Türk vatandaşlığının kaybı kararı iptal edilerek, nüfus kütüklerindeki kaydının canlandırıldığı, 09 Eylül 1994'te ise ölüm kaydının işlendiği öğrenildi.

(cnnturk)