İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, Ergenekon'daki son gözaltı dalgasını eleştirdi; "Ülkenin bölünmez bütünlüğü, anayasal rejim, laik ve demokratik düzen konusundaki duyarlılıkları ve çalışmaları nedeniyle, bu kişilere karşı hukukun araç yapılarak, birçok kez de hukuksal gereklere yeterli özen gösterilmeden adeta hesap sorma, öç veya rövanş alma anlamına gelecek biçimde sürdürülen soruşturma bizleri hukuk devleti ve güvenliği adına endişeye sevk etmektedir" dedi.

Aydın, basın toplantısı düzenleyerek Baro'nun Ergenekon operasyonlarıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Aydın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- "Hiç kimsenin yargıyı kullanıp yargı üzerinden siyaset yapmaya hakkı yoktur"

- "Dün gözaltına alınanlar davetiye ile çağrılabilirdi"

- "Bir an önce bu soruşturmanın sonuçlandırılması gerektiğini düşünüyorum"

- "Gözaltılar korku ve sindirme politikaları yaratıyor"

- "Sanıklar için AİHM'ye başvuru hakkı doğmuştur"

- "Bu ülkede herkese bulaşabiliriz amacı güdüyorlarsa yargıyı da bunun için kullanıyorlarsa; bu bir gün döner kendilerini bulur"

- "Bir davada birlikte yargılanması gereken sanıkların ayrı ayrı yargılanması hukuka aykırıdır"

- "Bu ülkede çok önemli yerlerde görev yapmış kişilerin 'mafya' denilen kişilerle birarada yargılanması düşündürücüdür"

Aydın, "Bir suç oluşumuna yönelik olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma, bir türlü bitirilemeyen, ucu açık gözaltılar ve tutuklamalarla devam etmektedir. 7 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilen ve halen sürmekte olan arama ve gözaltıların, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, MGK, YÖK, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi Anayasal organların en üst noktalarında görev yapmış kişilere yönelik olması dikkat çekicidir" dedi.

Aydın, "Bir suç oluşumu içinde oldukları isnadıyla, anayasal düzeni, rejimi ve ülkenin bölünmez bütünlüğü konusundaki duyarlılıklarını gerek görev dönemlerinde, gerekse emeklilik yaşamlarında özenle sürdüren kişilerin evlerinde ve çalışma mekânlarındaki aramalar ve sonrasındaki gözaltıları hukuk çerçevesinde değerlendirmekte zorluk çektiğimizi kamuoyuna ifade etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Davetiye ile çağrılabilirlerdi"

"Gerçekten Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bir suç isnadı ile karşı karşıya olan kişi bakımından ilke, önce ifade için çağrılmasıdır, yakalama ve gözaltı ise istisnadır ve bazı şartlara bağlıdır. Nitekim CMK'nun 145. maddesine göre ifadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır, gelmezse zorla getirileceği bildirilir.

Aynı Kanunun 98. maddesine göre ise soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenebileceği belirtilmektedir. Görüldüğü gibi Kanunda, doğrudan gözaltı emri (kararı) şeklinde bir müessese bulunmayıp gözaltı, yakalamaya bağlı olarak devreye girebilecek bir müessesedir."

Aydın, hukuki durum bu denli açıkken, tıpkı önceki yakalama ve gözaltılarda olduğu gibi bu açık kurallara uyulmadığı, ilgili yasal düzenlemelere aykırı hareket edildiğini söyledi.

Aydın, "Gerçekten dün gözaltına alınan kişilerin çoğu belirli bir mevki ve konumda olup belirli ikametgâhları bulanan ve davetiye ile çağrılması mümkün kişiler olduğu halde, CMK'nun 145 ve bununla bağlantılı 98. maddesi atlanarak doğrudan yakalama kararı çıkarılmış ve gözaltına alınmışlardır" dedi.

"AİHM'e başvurma hakkı doğmuştur"

"Devletin anayasal organlarındaki sorumluluk dönemlerinde, ülkenin bölünmez bütünlüğü, anayasal rejim, laik ve demokratik düzen konusundaki duyarlılıkları ile çalışmaları nedeniyle bu kişilere karşı hukukun araç yapılarak, birçok kez de hukuksal gereklere yeterli özen gösterilmeden adeta hesap sorma, öç veya rövanş alma anlamına gelecek biçimde sürdürülen soruşturma bizleri hukuk devleti ve güvenliği adına endişeye sevk etmektedir."

"Ergenekon adı verilen davada:

1. 2 bin 500 sayfalık iddianame düzenlenmesi, okunması ve kavranması olanaksız olması ve hem de bir toplama iddianame olması açısından savunma hakkını zedelemektedir.
2. Birbiriyle ilişkisi olmayan çok sayıda şüpheli ve sanıkların bir araya toplanarak tek bir davada çözüme gidilmek istenmesi, sanıkların ayrı ayrı zaman dilimlerinde yargılanmaları savunma hakkını zedelemekte adil yargılanma hakkına aykırılık oluşturmaktadır.
3. Yargılamayı yapan mahkeme eski DGM'lerin bir uzantısıdır ve bu durum bağımsız yargı ilkesini zedelemektedir. Cezaevinde duruşma salonu kurulması, olağan yargılama yöntemlerinden sayılamaz. bu da sanıkların savunma ve adil yargılanma hakkını zedelemektedir.
4. Tekil suçlarla ilgili bulunan kanıtlar ve yakalanan şüphelilerin gölgesinde ilgisi olmayan yüzlerce kişi yakalama ve gözaltılarla tedirgin edilmekte ve toplum üstünde korku ve sindirme politikaları yaratılmaktadır. Bu tutum Anayasanın Kuvvetler Ayrılığı ilkesine, Yargı Bağımsızlığı ilkesine ve Demokrasinin Temel kurallarına aykırıdır.
5. Yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli ve tutuklananlarla ilgili uzun süre iddianame hazırlanmaması, kişilerin neyle suçlandığını bilmemesi, aleyhlerindeki kanıtlardan habersiz olmaları da anayasamıza ve ceza yargılaması ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır.
6. Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen sakıncalar bir ülkenin genel uygulaması ve yasa yorumundan kaynaklandığından iç hukuk yollarının tüketilmesi koşulu aranmadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılacak bir başvurunun temelini oluşturabilir. Şüpheli ve sanıklar ile ailelerinin bu konuda AİHM'e yapacakları başvuru sonrasında ülkemiz ciddi sıkıntılar yaşayabilecektir."

"Bir gün mutlaka hesap verecekler"

Aydın, ne zaman sonlanacağı bilinmeyen gözaltılar ve tutuklamalarla toplumun bir korku atmosferi içine sokulmak, sindirilmek, anayasal rejim değişikliklerine yönelik girişimler karşısında kaynağını hukuktan ve ifade özgürlüğünden alan tepkileri bile veremez hale getirilmek istendiğini belirtti.

Aydın, "Bu işleyiş ve süreç, soruşturmanın hukukun dışında kalan bazı siyasi amaçlarla yönlendirildiği ve sürdürüldüğü kuşkusunu yaratmakta, toplumdaki adalet ve hukuk güvenliği duygularını zedelemektedir. Hukuk devletinde, mevcut konumu ve statüsü ne olursa olsun kimsenin dokunulmaz ve denetim dışı olmadığı, planlı bir şekilde hukuksuzluk yapanların yahut hukuku çiğneyenlerin de bir gün mutlaka hukuka hesap verecekleri ve hukuka ihtiyaç duyacakları gerçeğinin altını çizmek ve herkese hatırlatmak isteriz" dedi.

(cnnturk)