Ergenekon açıklaması

YARSAV Başkanı Eminağaoğlu Ergenekon soruşturması ile ilgili açıklama yapıyor

Kendi varlık sebebine, insan haklarına saygı, insan haklarına aykırı, hukukun üstünlüğünü gözardı eden uygulamalar karşısında YARSAV'ın en sert tepkiyi göstermesini kamuoyu anlamalı.

Hukuk herkes içindir. Yargı demokrasinin sigortası, olmazsa olmaz koşuludur. Yargı bağımsız olmalı, etki altında tutulmamalı, tarafsızlığına el uzatılmamalıdır.

Ülkemizde yargı darbesi nitelemesi yapılır olmuştur.

Yargı hiçkimsenin beklentilerine göre, herhangi bir tarafa çekilmemelidir. Yargıyı kınayanlar kendi beklentilerine uygun kararlar çıktığında alkışlıyorlarsa önce kendi hukuk anlayışlarını sorgulamalılar.

Yargının tek referansı hukuktur. Bir hukuk devletinde sıfatı ne olursa olsun, hesap vermeyecek hiçkimse olamaz. Cumhurbaşkanı bile olsa yargıdan kaçınmamalı.

Geçmişte bir çok hukuksuzluklar yaşanmasına rağmen, yargı organları var gücüyle çalışmış, bundan sonra da çalışmaya devam edecektir.

Medya kullanarak yaratılan bilgi kirliliği ile herkes suçsuzluğunu ispatlamak durumuna düşürülmüştür.

Türkiye'nin en saygın isimlerinden, hukuk abidesi, YARSAV kurucusu Sabih Kanadoğlu'nun yaşadıkları kamuoyunun bilgisindedir. Sayın Kanadoğlu örneğindeki gibi, kabülü olmayacak bir şekilde, arama olayları daha gerçekleşmeden, medyada yer almaya başlamış, gizlilik taşıyan soruşturma bilgilerinin daha işlem yapılmadan medyanın eline geçmesi sağlanarak, kullanılması infaz haline gelmiş, müzik CD'lerine bile delil diye el konulmuştur...

O Kanadoğlu ki çetelere karşı verdiği hukuk savaşı bilinirken, ismi çetelerin yanına koyulmuş.

Yargıtay ceza kurulu bile verdiği kararlar ile çetelere yardım etmekle itham edilmiştir.

Ülkede yaratılan kafa karışıklıkları hiçkimse şüphe etmesin ki yine hukuk tarafından giderilecektir.

Yargıtay Onursal Başkanı Danıştay'a suikast yapanlarla aynı tarafta gösterilmiş, bu irtibatı ortaya koyan somut deliller ise her nedense aramada görelemimştir.

Toplumu yönlendirmek amacıyla tüm soruşturma anında kamuoyuna sunulmuştur. Soruşturmanın gizliliği esastır. Tüm bilgilerin medyaya sunulması, yargı ne karar verirse versin medya yoluyla kamuoyunda yargılama yolu yapılmaktadır.

Geçmişte işkence konusunda çok şey yaşanan ülkemizde, telefon dinlemeleri günümüzde işkence yerine zihinlere kazılmış, tek yol sanki dinleme gibi sunulmuştur.

Ceza Muhakemesi Yasası'nın maddeleri unutulmuş, polis istediği her yerde her şekilde arama yapar, delil inceler hale gelmiştir.Vatan