Seçim anketinden çıkan ilginç sonuçlar...Ekonomik kriz, işsizlik, yolsuzluk ve kadrolaşma iddiaları iktidar partisini yıprattı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Gökçe’nin başkanlığındaki ekibin 18 kentte 3 bin 480 kişi üzerinde yaptığı ankette göre ekonomik kriz, yolsuzluk ve kadrolaşma iddiaları nedeniyle AKP oy kaybına uğradı.

Selçuk Üniversitesi’nin yerel seçimler öncesi seçmen eğilimlerini belirlemek için yaptığı anketteki, “Bu pazar günü bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 34.2’si AKP’ye, yüzde 17.9’u CHP’ye, yüzde 13.1’i MHP’ye ve yüzde 5.7’si DTP’ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 12.1’i “kararsız” olduğunu, yüzde 5.7’si ise “hiçbir partiye oy vermeyeceğini” ifade etti.

AKP’nin geçen yıllara göre oy kaybettiğini vurgulayan Prof. Dr. Gökçe, “AKP’nin oy potansiyelinin yüzde 37.9, CHP’nin yüzde 20.8, MHP’nin yüzde 15.3 ve DTP’nin yüzde 6.5 oranında olduğu söylenebilir. 2007 seçim sonuçları ile kıyaslandığında AKP’nin oy kaybetme eğilimi içinde olduğunu göstermektedir” dedi.

“Türkiye’nin acilen çözülmesi gereken sorunu hangisidir?” sorusuna ise ankete katılanların büyük çoğunluğu “işsizlik, ekonomik kriz ve terör” yanıtını verdi. Bunu sırasıyla “ülkenin bölünme tehlikesi”, “eğitim”, “rüşvet ve yolsuzluk”, “irtica”, “etnik ayrımcılık”, “ahlaki yozlaşma” izledi.

Ankete katılanların, yüzde 63.7’si “Türkiye şu anda iyi yönetiliyor mu?” sorusuna olumsuz yanıt verirken, yüzde 26.8’i “iyi yönetildiğini” belirtti. Yüzde 9.5’lik bir kesim ise bu konuda fikir beyan etmedi.

Ankete göre yurttaşların gelecekten umutsuz olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Gökçe, “Ankete göre gelecekten umutlu olanların oranı yüzde 28.6 iken, umutsuz olanların oranı yüzde 46.5’tir. Ne umutlu ne de umutsuz olduklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 20.1’dir. Bu bulgu seçmenin gelecekten umutlu olma konusunda pek de iyimser olmadıklarının işareti olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.

Yolsuzluk oy kaybettirdi

AKP döneminde yolsuzluk iddialarını doğru buluyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların 35.3’ü “evet doğru buluyorum”, yüzde 37.1’i “bazı durumlarda doğru buluyorum”, yüzde 27.6’sı ise “iddiaları doğru bulmuyorum” cevabını verdi. “İrtica ve kadrolaşma arttığı iddialarını doğru buluyor musunuz?” yönündeki soruya ise katılımcıların yüzde 40.9’u “doğru buluyorum”, yüzde 31.6’sı “evet bazı durumlarda doğru buluyorum”, yüzde 27.5’i ise “iddiaları doğru bulmuyorum” diye yanıt verdi.

Yolsuzluk iddialarının AKP’yi yıprattığını vurgulayan Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Gökçe, “İnsanlar, kendi durumlarının kötüleştiğini düşünürlerse bu türden olaylar kuşkulara ve sorgulamalara neden olur. İşte bu nedenle her iki genel başkan yardımcılarının ‘yolsuzluk!’ nedeniyle istifa etmiş olmaları genel kanının aksine AKP’ye çok zarar vermiş gibi görünmektedir” diye konuştu.

Haber: Cumhuriyet