Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel ziyareti, Avrupa medyasında yankı buldu. Ziyaretin, Türk hükümetinin AB sürecine ivme kazandırma isteğinin bir işareti olarak değerlendiren Avrupa medya organları, 2009 yılının Türkiye’nin AB süreci için “kritik” ve “belirleyici” bir yıl olacağı görüşünde birleşti.

Son yıllarda Türkiye’nin istikrarının "Askeri darbe tehditleri, cinayetler ile liberaller, yazarlar ve gazeteciler hakkındaki davalar ve Kürt azınlığına baskılar ile sarsıldığı”nı öne süren Avrupa medyası, AB’deki Türkiye’nin üyeliğine olumsuz görüşlere dikkat çekerken de “AK Parti ile laikler arasındaki gerginlik kuşkuları körüklüyor” dedi.

GUARDİAN: “ERDOĞAN REFORM YAPARAK EHLİYETİNİ KANITLAMALI”

İngiliz The Guardian gazetesi, Başbakan Erdoğan’ın dört yıllık bir süre içerisinde ilk kez Brüksel’e geldiğine dikkat çektiği haberinde “Brüksel’deki diplomatlar ve üst düzey yetkililer, bu yılın Ankara’nın AB iddiası için belirleyici bir yıl olacağına inanıyorlar” diye yazdı.

Ziyaretin hükümetin AB politikalarının bir değişikliğin işareti olabileceğini kaydeden gazete, “AB Türkiye’yi almak konusunda bölündü, Fransa ile Almanya da, karşıtları arasında bulunuyor. Erdoğan ise, Türkiye içerisinde belirleyici reformları gerçekleştirerek ehliyetini kanıtlamalı” yorumunu yaptı.
2000 yıllarında başlayan “radikal” reformların ya durduğu ya da geri gittiği gibi göründüğünü savunan gazete, “Türkiye’deki istikrarın da askeri darbe tehditleri, cinayetler ile liberaller, yazarlar ve gazeteciler hakkındaki davalar ve Kürt azınlığına baskılar ile sarsıldığı”nı öne sürdü.

Çeşitli AB kurumlarından gelen eleştirilere karşın Avrupa Komisyonu’ndaki güç dengesinin Türkiye üyeliği lehinde olmasının Erdoğan’a yardımcı olabileceğini savunan gazete, Brüksel’deki görüşmelerde enerji krizinin de önemli bir konuyu oluşturacağını belirtti.
AB’nin Hazar havzası üzerinden çeşitlendirilmiş, güvenli enerji tedarik yoluna ilişkin umutlarına dikkat çekildiği haberde “Türkiye, petrol ve gaz ulaştırılması için kilit. Avrupa’nın önerdiği Nabucco boru hattı büyük ölçüde Türkiye’den geçiyor” diye yazdı.

FİNANCİAL TİMES: “TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ İÇİN YENİ HAMLESİ”

Ekonomi gazetesi Financial Times de, Başbakan Erdoğan’ın Brüksel ziyaretini “Türkiye’nin AB’ye katılmak için yeni hamlesi” olarak değerlendirildi. Gazete “Türk Başbakanı dün (Pazar günü) Brüksel’e, yavaşlamış, ve Kıbrıs, Türkiye içerisindeki siyasi hareketsizliğin ve genişleme hevesinin azalmasının tehdidi altında bulunan, Avrupa Birliği üyeliği sürecini canlandırmak amacıyla geldi” diye yazdı.
AB müzakerelerinin başlamasından hemen sonra bir dizi siyasi krizin Türkiye’nin dikkatinin, üyelik için gereken reformlardan uzaklaştırdığını kaydeden gazete, “Önümüzdeki yıl kritik olacak” ifadesini de kullandı.

TELEGRAPH: “TÜRKİYE’NİN AB UMUTLARI İÇİN HAYATİ YIL”

The Daily Telegraph gazetesi “AB’ye katılma umutları, hayati bir yıl ile karşı karşıya iken Türk Başbakanı Brüksel’de” başlıklı haberinde Erdoğan’ın Brüksel ziyaretinin, zorluklar içerisindeki AB üyeliği sürecini güçlendirmeye yönelik olduğu yorumunu yaptı.

“Ankara, belirleyici bir yılda reformları hızlandırması için AB’nin baskılarıyla karşı karşıda” görüşünü dile getiren gazete, “AB yetkilileri, özel sohbetlerinde Türkiye’nin bu yılda ilerleme sağlamaması halinde bir çıkmazla karşılaşabileceğini söylüyorlar” diye yazdı.
İngiliz gazetesi, AB’nin Türkiye’nin üyeliği konusunda bölünmüş durumda olduğunu da belirtirken “Fransa ve Almanya gibi güçlü devletlerin, Türkiye’nin bloka katılmasından yana olmadığı”nı da belirtti.
Erdoğan’ın “Avrupa sahnesinde pek bir varlık göstermediği gerekçesiyle eleştirildiğine” işaret eden gazete, Erdoğan’ın ayrıca Ankara’nın AB hedefine bağlılığı konusunda giderek daha kuşku duyan bir Avrupa ile karşılaşacağını da yazdı.

EURONEWS: “AK PARTİ İLE LAİKLER ARASINDAKİ GERGİNLİK KUŞKULARI KÖRÜKLÜYOR”

Euronews de, “Yeni bir yıl ve Türkiye’nin AB’ye katılım şansını güçlendirmeye yönelik yeni bir çaba” başlıklı haberinde Erdoğan’ın Brüksel ziyaretinin Türkiye’nin AB sürecine yeni bir soluk aldırmayı amaçladığı görüşünü dile getirdi.

2005 yılında başlayan üyelik müzakerelerinin yavaşladığını, AB’nin Türkiye’den uzun bir süreden beri talep ettiği siyasi ve yasal reformları beklediğini kaydeden Euronews, Erdoğan’a ziyaret sırasında Türkiye’nin ilk “tam zaman” başmüzakerecinin eşlik etmesinin geciktirilen değişikliklere yakında bir ivme verileceğinin işareti olarak değerlendirildiğini de belirtti.

Buna karşın, 35 başlığın sadece 10’unun açıldığı için başmüzakerecinin işinin karmaşık olacağı savunulduğu haberde “Büyük bir açmaz, Türkiye’nin Kıbrıs (Rum Kesimi) ile ilişkileri oluşturuyor” denildi. Euronews haberinde “Kökleri İslam’da olan AK Parti ile laik sistem arasındaki artan gerginlik, Avrupa’nın, Erdoğan’ın Türkiye’sinin kulübe katılmasına ilişkin kuşkularını körükledi” yorumu da yapıldı.


Haber: ANKA