Türkiye nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle geçen yıla oranla binde 13,1 artarak 70 milyon 586 bin 256 kişiden 71 milyon 517 bin 100 kişiye yükseldi. 2007 yılı sonunda nüfus, 70 milyon 586 bin 256 idi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2008 Nüfus Sayımı Sonuçları"nı açıkladı.

2008 yılında 81 ilden 55'inin nüfusu artarken 26 ilin nüfusu azaldı.

Nüfus artış hızının en yüksek olduğu iller sırasıyla Yalova, Tekirdağ ve Hakkari, nüfus artış hızının en düşük olduğu ilk üç il de yine sırasıyla Bilecik, Kütahya ve Isparta oldu.

İllere göre dağılım

Nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul'da 12 milyon 697 bin 164, Ankara'da 4 milyon 548 bin 939, İzmir'de ise 3 milyon 795 bin 978 kişi yaşıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan toplam 21 milyon 42 bin 81 kişi, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Kadın-erkek nüfusu ise neredeyse eşit. Türkiye'de 35 milyon 901 bin 154 erkek ve 35 milyon 615 bin 946 kadın yaşıyor.

Nüfusun yüzde 75'i merkezde

TÜİK verilerine göre, nüfusun yüzde 75'i il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus 53 milyon 611 bin 723 kişi, belde ve köylerde yaşayanlar ise 17 milyon 905 bin 377 kişi olarak hesaplandı.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 32,2 ile Bartın.

Nüfusun yüzde 17,8'i İstanbul'da

İstanbul'da 12 milyon 697 bin 164 kişi ikamet ediyor. Bu rakam toplam nüfusun yüzde 17,8'ine karşılık geliyor. Toplam nüfusun sırasıyla yüzde 6,4'ü Ankara'da, yüzde 5,3'ü İzmir'de, yüzde 3,5'i Bursa'da yüzde 2,8'i Adana'da yaşıyor.

En az nüfusa sahip olan il ise Bayburt. Bayburt'ta 2008 yılı sonu itibariyle 75 bin 675 kişi ikamet ediyor.

Nüfusun yarısı 28,5 yaşından küçük

Türkiye'de ortanca yaş 28,5. Yani nüfusun yarısı 28,5 yaşından küçük bulunuyor. Ortanca yaş erkeklerde 28, kadınlarda ise 29. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların ortanca yaşı 28,4, belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 28,6.

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 66,9'unu teşkil ediyor. Ülke nüfusunun yüzde 26,3'ü 0-14 yaş grubunda, yüzde 6,8'i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor.

Kilometrekareye 93 kişi düşüyor

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "1 kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 93 kişi. Bu sayı illerde 12 ile 2 bin 444 kişi arasında değişiyor.

İstanbul 2 bin 444 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında geliyor. İstanbul'u 413 kişiyle Kocaeli, 316 kişiyle İzmir, 242 kişiyle Hatay ve 241 kişiyle Bursa izliyor.

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 12 kişi ile Tunceli. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'da nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova'da ise nüfus yoğunluğu 233 kişi.

İstanbul ve Ankara'daki nüfus artışı

İstanbul'un nüfusu 2008 yılı sonu itibariylebir önceki yıla göre 123 bin 328 kişi, Ankara'nın nüfusu ise 82 bin 183 kişi arttı.

Buna göre, 1 yıl içinde nüfusu sayısal olarak en çok artan il İstanbul oldu. İstanbul'un nüfusu 2008 sonu itibariyle bir önceki yıla oranla 123 bin 328 kişi arttı. Miktar artışında İstanbul'u, Ankara izledi. Ankara'nın nüfusu son 1 yılda 82 bin 183 kişi, Antalya'nın nüfusu 69 bin 980, Bursa'nınki 68 bin 87 ve İzmir'innüfusu da 56 bin 625 kişi arttı.

Söz konusu dönemde Kütahya miktar olarak nüfusu en çok azalan il oldu. Kütahya'nın nüfusu 18 bin 26 kişi azaldı. Kütahya'yı Isparta, Bilecik ve Erzurum izledi.

Isparta'nın nüfusu 12 bin382 kişi, Bilecik'inki 10 bin 608 kişi ve Erzurum'un nüfusu da 9 bin 974 kişi azaldı.

cnnturk