Ankara Valiliği, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bebek ölümleri nedeniyle hastane başhekimi, klinik şefi ve 2 doktor hakkında soruşturma izni vermedi. Bu nedenle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastane başhekimi Leyla Mollamahmutoğlu, klinik şefi Uğur Dilmen ve doktorlar Filiz Akın Su ile Tülay Akçay hakkındaki evrakın işlemden kaldırılmasına karar verdi.

İşlemden kaldırma kararında; müştekiler Haki Keşto, Hüseyin Boyraz, Döndü Boyraz, Gencay Esen ve İsmail Koçak'ın, değişik tarihlerde ve ayrı ayrı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundukları anımsatıldı.

Bu kişilerin, alınan ifadelerinde; hastane görevlilerinin, değişik tarihlerde doğan bebeklerini başka bebeklerle birlikte aynı küvezde tutmak suretiyle hastane virüsünün üremesine ve bu taksirli davranışları sonucu bebeklerinin ölmesine sebebiyet verdiklerini öne sürerek, Başhekim Mollamahmutoğlu, klinik şefi Dilmen, uzman doktorlar Su ve Akçay hakkında "Görevi ihmal" ve "Taksirle ölüme sebebiyet verme" gerekçeleriyle yasal işlem yapılması için suç ihbarında bulundukları hatırlatıldı.

"Sebep-sonuç ilişkisi kurulamadı"

Soruşturma izni istemiyle Ankara Valiliği'ne başvurulduğu anımsatılan kararda, Valilikçe 4483 sayılı Yasa'nın 3. ve 6. maddeleri uyarınca yaptırılan ön inceleme sonucunda; Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan 15 Aralık 2008 tarihli ön inceleme raporu da nazara alınarak, bebek ölümleri ile hastane yetkili ve görevlilerinin uyguladıkları tedaviler arasında sebep sonuç ilişkisi kurulamadığı, görevli ve yetkililerin, görevi ihmal, tedbirsiz ve dikkatsiz davrandıkları yönünde bir suç unsuru tespit edilemediği; bu nedenle ilgililerin eylemlerinin suç teşkil etmediği gerekçesiyle haklarında soruşturma izni verilmemesine karar verildiği kaydedildi.

İşlemden kaldırma kararında, "Ön inceleme raporu ile eki belge ve ifade tutanaklarının incelenmesi sonucunda, verilen kararın yerinde olduğu, evrak içeriğine ve olaya uygun düştüğü anlaşıldığından itiraz yoluna gidilmemiştir" denildi.

Kararda, "Soruşturma izni verilmemesine bağlı olarak evrakın işlemden kaldırılmasına karar verildiği" belirtildi.

Ancak, müştekilerin bu karara itiraz hakkı bulunuyor.

cnnturk