Anayasa Mahkemesi, MİT, polis ve jandarmaya telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren kanunun, "Dinlemelerde faaliyetlerin denetiminin, başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını" öngören hükmünü iptal etti.
Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı, 3 yıl sonra geldi.

Zira; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, polis, jandarma ve MİT'e telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren 3 Temmuz 2005 tarihli 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi heyeti, bugünkü gündem toplantısında, davayı esastan karara bağladı.

Başbakan'ın denetleme yetkisi iptal

Mahkeme, kanun ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na eklenen, "Dinleme faaliyetlerinin denetiminin Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını" öngören hükmü iptal etti.

Yüksek Mahkeme, "Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı'nın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacağına" ilişkin hükmü de Anayasa'ya aykırı buldu.

Yüksek Mahkeme, bu hükümlerin yürürlüklerinin durdurulması istemini ise koşullar oluşmadığından reddetti.

Anayasa Mahkemesi iptali istenen "Bir başkan ile teknik, hukuk ve idari olmak üzere üç uzmandan oluşacağı" hükmüne ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapıldığı için karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme'nin kararını oy birliğiyle aldığı öğrenildi.

KARARA TEPKİLER

CNN TÜRK'e konuşan Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, kararın Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, kesin kanaatini gerekçeyi gördükten sonra verebileceğini söyledi.

Selçuk, kararın yine de, "hak ve özgürlükler yolunda atılmış bir adım" gibi göründüğünü belirtti.

Kararın işleyen davalara etkisi konusunda ise Selçuk, "Usul kuralları hemen uygulanırlar. O bakımdan bundan sonraki işlemler geçerlidir. Bu yönteme ilişkin bir hüküm olduğu için, bundan sonra yazılı hukukta varolan kurallar geçerli olacaktır" dedi.

CNN TÜRK'e açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok da, kararın 3 seneye yayılmış olmasını normal kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılanma koşulları içinde makul biçimde yargılanmanın da olduğunu söyleyen Özok, Ergenekon soruşturmasında tutukluların 8-9 aydır tutuklu olmalarına rağmen haklarındaki suçlamaları bilmediklerini ifade etti.

Özok, "Asla ve asla geciken adalet gerçek adalet değildir" dedi.

Özok, bu kararın geçmiş davaları nasıl etkileyeceği konusunda ise, "Delilleri şimdi ortadan kaldıracağını sanmıyorum" yorumunu yaptı.

Radikal Gazetesi Yazarı Avni Özgürel ise, 3 yıl geciken kararı CNN TÜRK'te yorumladı. Özgürel, "Yargının karar vermekte gecikmesinin nasıl sonuçlar doğuracağını gösteriyor bu karar. Bugün çok önemli bir dava var. Bu davada bütün telefon dinlemeleri, savcılığın temel dayanağı biliyorsunuz. Bunların tamamını geçersiz hale getiren bir düzenleme" dedi.

Özgürel, "Bu karar, geçmişte yapılmış olan dinlemelerin hukukiliğini geçersiz kılacak mı, bir başka noktaya bizi taşır mı?" diye sordu.

cnnturk - AA