Devlette internetten e-tebligat dönemi başlıyor. Bunun gerçekleşebilmesi için hazırlanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda imzalandı. Tasarı Meclis'e gönderilecek.

Tebligat Kanunu'nda yapılacak değişiklikle elektronik posta adresi veren ve devletin bu adresi kullanmasını isteyen kişilere bu yolla tebligat yapılabilecek.

Sermaye şirketlerine ise elektronik posta yoluyla tebligat yapılması zorunlu kılındı.

Kişilerin elektronik adreslerinin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması durumunda ise, söz konusu kişinin adres kayıt sisteminde bulunan son yerleşim adresi esas alınacak.

Tebligat Kanunu'nda yapılan değişiklikle zaman, para ve emek kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

Özellikle tebligatın yapılamaması nedeniyle yargılamada yaşanan gecikmelerin de önlenmesi hedefleniyor.

cnnturk