Esnaflar için kritik Bağ- Kur tarihi

Prim gününüzün yanmaması için dikkat!

Esnaf için kritik tarih: 31 Mart 2009

Sosyal güvenlikte reform kanunu olarak ifade ettiğimiz 5510 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesinde, önemli bir düzenlemeye yer verilmişti.

Söz konusu yasa hükmüne göre, 1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-Kur kapsamında faaliyet gösterdiği halde Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan kişilerin, bu süreleri hizmet olarak kazanabilmek için 6 ay içinde SGK'ya başvurmaları gerekiyordu. 6 aylık süre 1 Ekim 2008'de başladı ve 31 Mart 2009'da doluyor.

Dolayısıyla önceden beri esnaf, şirket ortağı ya da benzer şekilde vergi mükellefi olarak çalıştığı halde Bağ-kur'a tescilini yaptırmamış olanların, bu süre zarfında SGK'ya başvurmaları gerekiyor. Aksi halde 1 Ekim 2008'den önceki süreler emeklilik ve prim günü hesabında dikkate alınmayacak.

Başvuruların kabul edilip borçlanma yapılabilmesi için; Bağ-Kur kapsamında geçen sürelerin 4 Ekim 2000 ila 30 Eylül 2008 tarihleri arasında olması, Bu süre zarfında vergi mükellefiyetinin olması, Başvurunun 31 Mart 2009'a kadar yapılmış olması, Başvuru sonrası hesaplanan borç tutarının, borçluya tebliğini takip eden 6 ay içinde SGK'ya ödenmesi gerekiyor.

Verilen borçlanma imkanı, yukarıda belirttiğimiz 8 yıl zarfında Bağ-Kur kapsamında çalışıp da bir şekilde kendini tescil ettirmeyen kişiler için önemli bir fırsat.

BUGÜN