Krize karşı tedbirler alınıyor

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'da toplandı.

Toplantı öncesi konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları.

"KRİZİN ÖNEMLİ ETKİLERİNDEN BİR TANESİ DE İŞSİZLİKTİR.İŞSİZLİK SORUNU SADECE BU KRİZ SÜRECİNİN SONUCU DEĞİLDİR.İŞSİZLİK ÜLKEMİZDE KRONİK SORUNLARIN BAŞINDA GELMİŞTİR"

"KRİZ SÜRECİNDE İŞSİZLİĞİN ARTMASINI ÖNLEME İÇİN TEDBİRLERİ KADEME KADEME UYGULUYORUZ.KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARINI İYİLEŞTİREREK İSTİHDAMI KORUMAYI AMAÇLIYORUZ.BU ARADA YİNE ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ BİLDİRGELERİ TEKLEŞTİRİYORUZ. BÜROKRASİYİ AZALTARAK İŞVERENE KOLAYLIK SAĞLAYAN TEK BİLDİRGE UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

"KRİZİN BAŞTA ÇALIŞAN OLMAK ÜZERE DAR GELİRLİ VE YOKSUL KESİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRME KONUSUNDA SAMİMİ BİR GAYRET İÇİNDEYİZ.BU KRİZİN FATURASINI ÇALIŞANLARIN ÖDEMEMESİ İÇİN TEDBİRLERİMİZİ KARARLILIKLA ALIYORUZ"


İşte Basın Toplantısının detayları

Toplantı öncesi konuşan Başbakan Erdoğan, küresel mali krizin yaşandığı bu dönemde bu tür toplantıların önemli olduğunu vurguladı.

Krizin başladığı andan itibaren ilgili kesimlerle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Bugünde sosyal taraflarla birlikte küresel finansal krizini istihdam üzerinde ortaya çıkardığı etkileri ve alınacak tedbirleri değerlendireceğiz.Bu kriz ülkemiz kaynaklı bir kriz değildir. ABD merkezli bu kriz tüm dünya ülkelerini etkilemiştir.

Krizin ilk sinyallerini verdiği andan itibaren Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettik ve tedbirleri zamanı geldiğinde uygulamaya koyduk. 2008 son altı alında piyasaya 10 milyar Türk lirası enjekte ettik.Bu da krizin önemli etkilerini kırdı.Krizin önemli etkilerinden bir tanesi de işsizliktir.Birçok kişi işini kaybetti dünyada. İşsizlik sorunu sadece bu kriz sürecinin sonucu değildir.İşsizlik ülkemizde de kronik sorunların başında gelmiştir. İşsizlik oranı 2008 Ekim verilerine yüzde 10.9 olmuştur.

Geçtiğimiz yıl istihdam paketini çıkardık ve işveren üzerindeki mali yükleri kaldırdık. Kriz sürecinde işsizliğin artmasını önleme için tedbirleri kademe kademe uyguluyoruz.En son kısa çalışma ödeneği üzerinde bir takım yeni düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Kısa çalışma ödeneği şartlarını iyileştirirek istihdamı korumayı amaçlıyoruz.Bu arada yine çalışma hayatı ile ilgili bildirgeleri tekleştiriyoruz. Bürokrasiyi azaltarak işverene kolaylık sağlayan tek bildirge uygulamasını hayata geçiriyoruz.Kısa çalışma ve tek bildirge ile ilgili tasarıyı TBMM'ye gönderdik.

Bugünde sosyal taraflarla mevcut durumu değerlendirip, alınması gereken tedbirleri konuşucağız.Krizin başta çalışan olmak üzere dar gelirli ve yoksul kesim üzerindeki etkilerini en aza indirme konusunda samimi bir gayret içindeyiz.Bu krizin faturasını çalışanların ödememesi için tedbirlerimizi kararlılıkla alıyoruz.Türkiye bu noktada başarılı bir performans izlemiştir.Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle krizi Türkiye'nin mümkün olduğunca uzağında tutmaya devam edeceğiz.Türkiye ekonomisi bu güce sahiptir.Bu dönemde sosyal diyalog en önemli araçtır."

Samanyoluhaber...