ALEVİ ÖĞRENCİ DİN DERSİNDEN MUAF TUTULDUAlevi Bir Çift, İlköğretim 5'inci Sınıf Öğrencisi Kız Çocuklarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden Muaf Tutulması İstemiyle Dava Açtı.

Alevi bir çift, ilköğretim 5’inci sınıf öğrencisi kız çocuklarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması istemiyle dava açtı. Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi, talebi kabul ederek Alevi öğrencinin bu dersten muaf tutulmasına hükmetti.
İnanç özgürlüğü Mahkemenin kararında, "Temel hak ve hürriyetlerden olan dini inanç özgürlüğünün uygulanması kapsamında çocuğunun zorunlu sayılan dersten muaf tutulması gerektiği sonucuna varıldığını" bildirdi.

Antalya’da oturan öğretmen anne D.D. ile pazarcılık yapan baba M.A.D., merkez ilçe Muratpaşa’daki bir ilköğretim okulunun 5’inci sınıfında eğitim gören kız çocukları S.E.D.’nin zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması istemiyle Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açtı.
Zarar kaynağı
Davacı çiftin çocuklarına bu dersten not verildiğini, öğrencinin içsel çatışma yaşayarak dersi algılamakta zorlandığını ileri süren Avukat Gürgöz, dilekçesinde, "Öğrencinin sınıfta kalma riski vardır. İşlem hukuka açıkça aykırıdır. Bu nedenle telafisi güç zararlar oluşmuştur" ifadesine yer verdi. Gürgöz, davacı çiftin çocuklarına yönelik zorunlu din dersinin yürütmesinin durdurulmasını ve işlemin iptalini istedi. Karar oybirliğiyle Mahkeme heyeti, davacı öğrenci yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin kararında şu görüşlere yer verildi: "Okulda zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin dini ve felsefi inançlarına uygun olmadığını belirten davacıların herhangi bir din mensubu olduğuna bakılmaksızın, temel hak ve hürriyetlerden olan dini inanç özgürlüğünün uygulanması kapsamında çocuğunun zorunlu sayılan dersten muaf tutulması gerektiği sonucuna varıldığından, bu istemin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, yürütmesinin durdurulmasına oy birliğince karar verilmiştir."haberler.com